KONRAD - AGS 71 Katalog 2017 - 2018

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcijaKONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

KONRAD katalozi katalog akcija

Cijenjeni kupci, Iz velike ponude sa našeg portala www.ags71.ba, potrudili smo se uraditi katalog kojim želimo da Vas uputimo na najbolje i najprodavanije proizvode iz našeg programa. Listanjem kataloga naći ćete provjerene i kvalitene proizvode za3 - poboljšanje Vašeg zdravlja i tjelesne higijene ( tla­komjere, masažere, vage...) - proizvode za kvalitetnu rekreaciju (altimetre, pulsmetre...) - proizvode za zaštitu od svih vrsta štetočina { bez hemije (tjerače glodavaca, ptica, insekata...) - proizvode za ugodnu atmosferu u Vašem domu ( jonizatore, isušivače, grijalice, ventilatore....) - proizvode za sigurnost Vašeg doma ( alarmne uređaje, nadzorne kamere.....) - proizvode za uživanje u vrtu ili na balkonu ( grilovi, rakleti, pekači, sokovnici....) - proizvode koji Vam pokazuju tačno vrijeme (satovi) i tačnu vremensku prognozu i još puno toga interesantnog i drugačijeg. Izborom i kupovinom bilo kojeg od ponuđenih proizvoda, kvaliteta Vašeg življenja u bilo koje doba godine i na bilo kojem mjestu zasigurno će biti puno veća . Naša adresa: Naš profesionalan Architektengruppe odnos prema vama S71 d.o.o. Za sve proi Kolodvorska 12 veća od 70,- KM vrijedi cija najmanjegaran 71.000 Sarajevo posebno označe ne proi vrijedi i proši rena garaOna je uvijek posebno ncija. nagl a- Telefon:(033) 655­ šena. 807 Telefax:(033) 712­ Vi ste pre uzel i robu ii spunjava 100Vaša 390 oček i vanja. Istu možete roku od 15dana, naravno vratti E-ail:info@ags71.ba ne oštećenu i u origi nal pakovanju. Internet: www.ags71.ba zvode čija je MPC 12 mjeseci. Za zvode ona ne Opće i nformacije:1. Ugovor se sklapa sa prijemom narudžbe putem interneta, telefaksa, teefona, pošte (narudžbenica) i i ično u trgovi ni 2. Robu može te vratiti u od 15dana ne ošteće nu i u origi nal noj ambal aži i ne zadovol java Vaša očekivanja. Nije moguć povrat robe koji je de.ni rao Zakon o zaštiti potrošača.3. Troškovianja robe na adresu i znose KM. Od ovoga su i zuzete narudžbe veće od- KM.4. Sve cijene atal ogu sukonačne i i maju sadržan važeći PDV.5. Vaši podaci biće kori šteni samo za naše i nterne svrhe i neće se ni kome nikada ustu-pati.6. Mogućnost plaćanja i na rate preko Reif- feisen i Unicredit banke.7. Za uplatu navedite sljedeće podatke NJEGA TIJELA HOBI, REKREACIJA, YDRAVLJE YAŠTITA OD ŠTETOČINA PROYRAČIVANJE, KLIMA, GRIJANJE ISUŠIVAČI YRAKA KUĆANSKI APARATI SATOVI PROGNOYA VREMENA ALARMNI UREĐAJI NA OTVORENOM MULTIMEDIA Trimer za nos i uši Trimer za uši/nos NE3595 Clatronic crni, antracit Be ič i i e i r n f č a d e a a e Oznaka: TR-2587 Kat. br. kom. KM 8103550 - Be ič i i e O i i e a i i e e jed a i be a i d jeda i i i e d ačice a i a i i i ca a e Zah a j j ći a je j d bi i a a e e g a e aga a a je be ije fi i a je a a d a a ih d ačica Oznaka: NE3595 Kat. br. kom. KM 1305708 - Aparat za šišanje kose i brade Clatronic HSM 3441 NE AEG šišač kose i uređaj za odstranjivanje dlačica če ja a i a je d i a Oznaka: 263571 b ja eb e a a c a a V i V Ka eg ija i a je e i a je b ade Na aja je j ba e ij i g D i a e a a D i a e a i P g e e e i i ig ba e ija i i ci i da ih a đe či e Ma i ica a i a je D i a e a d d Oznaka: 520597 e b ade če a j dije a če ica a či če je a i a g a a a e a je f i e i če a j e ač d ačica i i a be ba e ija U a a i e je K a a a i e II V i je e aja ja a a a i V i je e je ja h B ja crn a/naran đasta Težin a:267 g Teh gija NiMh Ka eg ija A a a a i a je e b ade d ačica i i a Na aja je j A g i j ča a e D i a e a a D i a e a i B j e e a ada Kat. br. kom. KM 1081158 -Kat. br. kom. KM 398369 -Rad i MD 5613 tuš za usta bijeli, plavi 520613 Eletrična/akum. četkica za zube AEG EZ 5623 E e ič a če ica a be Oznaka: 520613 Za i a higije a a či če je i a a de i či če je eđ a i eđ ba i i Ka aci e e i a a d Na aja je LOV E e ič i B ja Bije a B i ja a a o u u Tije če ice S a ica a je je g a a če ice U a a i e je Kat. br. kom. KM 377212 - E e ič a če ica a be Oznaka: 520623 i i B ja Bije a Ze e a Na aja je LOV A a Di e ija i da i i a Di e ija i da d bi a Di e ija i da i i a o u u Tije če ice S a ica a je je g a a če ice U a a i e je Kat. br. kom. KM 712786 - Električna ultrazvučna četkicaBraunOral-B Tuš za usta Oral-B Health Center Oxyjet E e ič a če ica a be Oznaka: DB4010 E e ič a če ica a be a g g a če ice a e e ji či če je ba i i B ja Bije a B i ja a a V a g a ba e i j Na aja je LOV ba e ije I edba E e ič a če ica a be o u u Tije če ice S a ica a je je g a a če ice U a a i e je Kat. br. kom. KM 827822 - E e ič a če ica a be Oznaka: 139645 E e ič a če ica a be a g g a če ice a e e ji či če je ba i i B ja Bije a B i ja a a Na aja je LOV A a i g Ti de a e jege a eg i acija O a i o u u T a a O a B Hea h Ce e O je bije e a e b je Kat. br. kom. KM 1490385 - Oznaka: HC 25 a Sai Wa fe had g aaai adg aji ig Zab e je I egia af cija Eg iia ča aa j a ajeg a ijaj ieiIb a a eae ieib iee ia aSee Kat. br. kom. KM Vaje eb 8103370 ­ AEG sušilo za kosu HTD 5584 crvena 520584 P ife a HTD Oznaka: 520584 e ija i da Ra i e e i acije W Di e ija i da Saa P fiFOEN a aiči f cija ai ib ajeda efe a i ged a e ea a eea adai ee a ha ja F cijaj iia ja ab j gć ajejafi . ahajjćia i aič efe gdj. i i Di e a ei je eć aje jaj aida ii aeije bi ai Ka acie o u u Si a ii a Bja Cea Dif di aabi aje U aa Di eije i da dia Kat. br. kom. KM ea aSeb a Tei a g i eje Seeigijaja 398435 - Manikir i pedikir set Elektronski set za pedikuru i manikuru Pedi a e a a iči ih ag a ih dije a a a iči ih ag a ih dije a a i a e e a e K e a e e i č je a ič j iji i i i a age dije i Be ič i P ac a a i d a i e P i i ac Ti ba e ije AA Ba e ije i ad a e i ci Kat. br. 8102280 Oznaka: MP-2393 L hgi ič i daci D Š V c EAN b j B e i a g Ne e i a g kom. KM - D da a a b i a je a D da a a b i a je Va ja a i a je ij Va ja a ije jaj Kat. br. 8103500 Oznaka: MP-2396 kom. KM - Set za manikuru-pedikuru Na ib a j ii abaeije Oznaka: 450020 Oaj e a ai edi e je je a ičiih a aaa aa aa ia je ča ab eje ae e če a ija j. ij eiab aga ae b e ge če ica a e diač ice ij i i Za ia aa II Bja bijea aa Radi a V Hiia V Tei a g Sad aj Viia D ia Kaeg ijaSe a a . edi Šii a ea De iijei a Ti a a ajejegaeje a iidia jeja dci aičiih aaaa D aa U i ii aD aabi bi aje Pebaciajei eđ e Kat. br. kom. KM ajeF aač aje 398446 - Beurer BS 05 džepno ogledalo BS 59 ogledalo 2 in 1 U a je geda ae j bici bic Oznaka: 586 Kat. br. kom. KM 8101160 - K eič geda a K eič geda Riajćegeda N aai aa a a ećaje Ja LED je Vi kvalitetni premaz od hroma P je gedaa c Jed a iajeaidUjčeebaeije Oznaka: 584.1 Kat. br. kom. KM 8100870 - BS 69 ogledalo veliko Osvijetljeno kozmetičko ogledalo Elle by Beurer Vi aiei ea dh a a Vi aiei ea d Oznaka: 585 K eiča geda Oznaka: 58520 h aJa LED je D a Peb ije LED jejeje geda a gć ć eaja ećaje N aai aaa ećaje P je gedaa c Kaba a j Kat. br. kom. KM 8100880 - Kat. br. kom. KM 398559 - 10 Beurer Fc 100 pureo derma peel Oznaka: 606.67 P fe i a i ee i g a d će Beurer ELLE FCE 75 clear skin pen i e je i a eci i e je e Beurer Četka za lice FC95 a i a i e a i j č a a e a i e i e a a i di id a de ica Sa i eg i a i g eda afi i e a i i g a g ba a b agi i efe i i i e je a g b e je e e idač a a e i e O a a a je K je je a a j či g e e ih fi e a M e i Kat. br. 1326651 kom. KM - 11 Oznaka: 576.02 A a e a a je e a je ih i a d aj i e e e a e ge ice i K i ič i e i a a eh gija D i a j ebi a d bi i i e XXL e a i a a ed cija d a a a Life i a d e F a he e a a j a a g di a i a B i e je a a ca e a e a ije a a c a a e e a b i a a je e a e A Kat. br. 1326655 kom. KM - Beurer IPL odstranjivač dlačica IPL 9000+, bijeli je ihi a Oznaka: 576.08 Life i e F a he j a a a c a e a b i e a A i g di a i a aj i e bi i i je ih i a a j ebi a B i e je a e a e a e e a e e XXL e a d d a ca ije a a ge ice i i a a a e a a je e K i ič i e i a a eh gija a aj i ig a e a d će P eća a ig a e i a a i i je ji e U j d da a a eci i e a D ed cija d a a a a d e a a B i G ei f cija a jed e i e je I eg i a UV fi e a a i e i i B j b je a Na aja je LOV E e ič i P i a je i V a jege ije a a eg i acija IPL B ja Bije a P g V a b i e IPL eh Kat. br. 1326656 d a ji ač d a a i a V gija kom. KM - 12 Beurer IPL 7000 satin skin Pro U j a a a je i i a Oznaka: 576.06 e a d će P eća a ig a e i a a i i je ji e j d da a a eci i e a I eg i a UV fi e a a i e B ređaj a e veličin e Klin ič ki e i a a eh gija D ed ci a je d ačica a d e a a U j a a a je i i a B i e je a a ca i a e a e a ije a a aj i e e e a e ge ice i bi i i e e a i a a c a e a b i e a K i ič i e i a a eh gija a aj i ig a Kat. br. kom. KM 1326657 - IPL uklanjivač dlačica IPL 800 88580 Medisana Silhoutte bijela, jorgovan IPL a ji ačdačicaIPL Medi a aSih ebijea j g a Oznaka: 88580 Efe i a eh gija a aj ed ci a je b ja d ačica Dea i i a ije d a e d b d i ječa a ji h a P g da a ice e ge bi i i eđa b j d ačica a U j č je a i a Jed e je ć j a a D ed ci a a ed ice a je ih a i ig i fe i e e i i e i e a je i Sig a i efe i a e a a i e e I VI i a c d ije eđe d ačice I eg i a i UV fi e B ic f cija i e a a g d i e je a a c Se a i a a A S je e a a i a i j če je i a Kat. br. 1436430 kom. KM - Philips ženski aparat za brijanje -Ladysahve HP Beurer ELLE HLE 40 aparat sa toplim voskom Že i a a a a b ija je Oznaka: HP 6341/00 i i B ja bije a iča a Od a j je d ačice a ije Od a j je d ačice a ije Oznaka: 576.15 V a b i e A a a a b ija je V a jege ije a a eg i acija Že i a a a a b ija je Na aja je LOV ba e ije P g i a Mig ba e ija i e a g e ba e ije B j i a b i a Kat. br. kom. KM 827675 - d je e e a ag ija a je P i a a ja a je i U j d ije a e a ge U j a ica Kat. br. kom. KM 8101250 - Depilator Remington EP7010 Smooth & Silky Epilator HP6543/00 Philips 3-in1-Set bijela, ljubičasta P i i a i ce a eh gija i i B ja Bije a Li a B j Oznaka: EP7010 K e iča g eda i i B ja Bije a Oznaka: HP6543/00 i ce a Na aja je LOV Lj biča a B j i ce a Na a E e ič i g O ica S h P g ja je LOV E e ič i g O ica e M e a P g i a S h P g e M e a Ra i e V Ra i e b i e Ti jege ije a a eg i acija De i a Kat. br. kom. KM 407952 - b i e Ti jege ije a a eg i a cija De i a Kat. br. kom. KM 1426892 - 14 Uvijač za kosu TKG Team Kalorik HB 1000 ID crne boje Philips HP8656/00 ProCare uređaj za oblikovanje U ijač a TKG Tea i i B ja C ija i da i i a ija i da i i a ije i da d i a W S je i g ija ja g Ti jege a Oznaka: HB 1000 ID a Di e Di e Di e S aga Te i a a eg i a cija U ijač a o u u U ijač a TKG Tea Ka i HB ID c e b je Kat. br. kom. KM 1272933 - Za b i a Oznaka: HP8656/00 i i D i a ab a b Ra i e e i acije P g i a V Ka aci e W B ja Li a U i S e Di a Če a a jedi ač i ed i a Ši a če a Če a a e Te če a U a a i e je Kat. br. kom. KM 399497 - Pegla za kosu HC 0614 Severin crno-ljubičasto Beurer ELLE HSE 40 pegla za kosu H a a j e e a a e e a i S aga d C e e a a e e a d C H a a j e e a a e e a i a e fe a dje e e a e i eb g a i i i B ja C a Lj biča a Oznaka: 0614 B j i a Na aja je LOV E e ič i g P g i a V Kat. br. kom. KM 828650 - D ge h a a j e d i a i a Oznaka: 587.25 a D ge he d i a i a a a i e i b e b i a je P de i e a e i e e e i Ce ij a Za b je e he g d e a če i b ag a i B ag ija a je LCD a i ač e e a e Sig a a ga e je W V U j če a bica a č a je a a Kat. br. kom. KM 8101050 - 16 Activity-Tracker, praćenje aktivnosti Garmin vivofit, ljubičasta Na ica ja a a i d a ja i i a Oznaka: 010-01225-02 Ka ije V ije e HRM e Se i a ce e e a K a i bi a a e ef i a ji d a aj B e h S a eh gij je i e a i a e je bi ih ga da i a e ef d a a eh gij Di e ije eđaja i deb ji e Ve iči a g ba bi Ma a Ve i a Ve iči a a a Š V Te i a g a a Ba e ija CR a je ji a g b ba e ija T aja je ba e ije P e g di da a V d a D P h a a da a a P h a j je e je ec da a cije d e ih a i i i eđ d ije i h i acije K a ibi a e a f e ca Da Be ič a i h i acija Da B e h S a eh gija i i USB ANT ic P aće nje na Da B je C a Si a Ti i a Lj biča a P a a P daci a eđaj i a i D e b ja je a a Odb ja a je d ci ja Uda je Ví fi a a i e i a ic USB ANT S ic K a e e a i e je Kat. br. kom. KM 1166663 -A300 HeartRate Polar crni Beurer AS 80 senzor aktivnosti Sa f cij je e ja a Oznaka: 90051953 i i Ka eg ija Ac i i P aće je a a ja Oznaka: 676.4 i i Te i a g V a a a a eg i acija P f cija a raćen je aktivn sti Bo ja: crn a Op ba j a ba e ija V d e O a a icaj ć d o u u P a i e j a i i a f cij je e ja a A Hea Ra e P a c a Kat. br. kom. KM 1343437 - T ac e Na aja je j A B ja C a o u u Se a i i a ica j a Kaba a je je U a a i e je a Se a i a a e i i a e e i i fi ič a i i a i a i e na O i a na a a i i i a a ja a a i a a be a i Hea h Ma age A P ije e B e h S a eh gije P aće je a i i B j a a da je i ač a ija aja je a i i i i a je ci ja d e g je ba ja P aće je a a ja bi je i a i i a a ja i e a ja i aja je a P i a ač g e e a Me ija a da a i ći F cija b di i a Va b di a i e i a eg a e a ib f cija OLED XL a O a a icaj ć d Be e C ec Be e Hea hMa age P ije e B e h a eh gije S f a e be a a Hea hMa age A a i a a i i i a a i a Kat. br. kom. KM 1301945 - 17 Sprava za mjerenje koraka TFA HiTrax Walk crne boje Brojač koraka 3 D, PDG001 i i Za j gi g e j i je ače je Oznaka: 42.2003 Za j gi g e j i je ače je P i a eđe ih d i a i ja a P i a je a ija I ač e ih a ija Oznaka: PDG001 Od i e dicij eć ći i d dij i h da je Ka bi e ač a i i a a e a a i i i e da ji e i i i jed a e i e a i i i e e i jed je i e e e ba i je i i će a b jač a a M de i ed e a e je je e i i či ji i a a a i i a a a b jače d i e a a i i a e ih a ija Teh gija je ača b anja sa 3D senzorom Izračun e ih a ija i aće je e e e a i i B jač a a d a a B jač da je i d i ja P eci P de i a d i a ra ka d d c d d i ča Me ija a da a P de a a je e i e d d g i i d b P i a e e a f a h E g i di aj i a ći e a e e e je e Kat. br. kom. KM 1486116 -Kat. br. kom. KM 860464 -Pedometar P084C, sprava za mjerenje koraka s 3D senzorom Brojač koraka Hitrax Step 3D sa satom Mje ač b a ja a D e Oznaka: P084C a Teh gija je ača b a ja a D e I ač e ih a ija i aće je e e e a i i B jač a a d a a B jač da je i d i ja P eci P de i a d i a ra ka d d c d d i ča Me ija a da a P de a a je e i e d d g i i d b P i a e e a f a h E g i di aj i a ći e a e e e je e P i a a a ba e ije i i Mje d čje e i e g Deb ji a D i a a a d c Ne i i a i da Ne i i a i da O ba j CR d g e a ba e ija j A i e e i a g Ba e ije CR Kat. br. kom. KM 558582 - P i a e e a e Oznaka: 422.005 P i a e e a e P ja a ija Me ija a da a E g i b i a i Hi a S e D i a da i jač b a ja High ec D ji j eci ije bi je i ijed a a Bi a i i b d ije e ije e e idje i i ač a a e a a i i i i a ija i i P de i a d i a a a c i i či a P i a e e a f a h P ja a ija ag ije a je a i ca i g Uda je i i ja a B i a h i i ja h Te e a a C i F Me ija a da a Kat. br. kom. KM 860013 - Štoperica za utrke Digitalna štoperica JG021 iSport Pro crna Garmin Swim sat sa mjerenjem pulsa bez pojasa za prsa crni Tag jei e iaed ie daje Oznaka: 010-01004-00 A ed ije ejeiiaia a a Vd DaDie ije iaje aieGa iSi i c Teia g a ijei jči a iaje ji Ea e cija ieaGPS ćee ći aii ib jaaha aaeiie aja a ahe I e ai jejiabaeijaCR Ta ijeđe daje e e ia a e F cijajajebaeija jeeci d i ij g gaOajdiaj Tag jei e iaed ie da aa jčje ia o u u Ga iSi aa a a đe gćje iači a je Sih iacijaaač a e ea h ae USBANT ic U ea ieje aćeje jebiii e i ih eiga na edni f aea aćenjeianai dadada deiaa ea ee daaa eiga Dda e Kat. br. kom. KM e i i e e cijea aie ajei i 1410058 - . a i ee cije bji jiječijii a če j je i Oznaka: 010-01297-01 e a i ia jeaa aa aiae d aje ge a Iač aa je a ija aeej aIač e ih a ija e a f I jeie daje daca i ač aa je če daje iadaceibi jeg je a g Sa i ij jed a Vd GLONASS Kat. br. kom. KM m M 1317615 ­ Sat za mjerenje pulsa Sigma RC1209 A a i dabi a eiaja Oznaka: 25102 . je baeije A a i dabi a eiaja ai ač aaje bih a eia ja Teia je dei aZ iaa P ee a ije Bjač a ija Pa di jejeje a a Za ača daljen b ina ča jai a Digia Vd e d Čaje a i aa e i a eigSIGMA R Tač a i di je ebaeije Š e SPORT aa a eje a ječ a ica Vije eDa Ib i eđ R C f e gćaa jeeje e i ii jeia Kaibiaje . ijed i a jed i eđaje ječ i be dda g ib aa ea Kat. br. kom. KM U j čia jei a bć 860576 ­ 20 Sat za mjerenje pulsa sa remenom za prsa Basetech Beurer PM 45 trening sat Sat za mjerenje pulsa Ciclo CP16is Sanitas SPM-25 pulsmetar F cije je a ija a F cije a T e i P ječ i Ma i a i M g ć g a i a ja g a ica a g ja i d ja g a ica I ač i a g d čja e i a ja ć CICLOI Z e V e e a e i ga i d a i i ad g a ice Oznaka: 10290516 a e ija a O ič i a a Z č i a a g ć i j či a ja P i a a e ča g g afi a b ji F cije je a ija T e a ja a ija U a ja a ija Kat. br. kom. KM 867985 - Jed a a je i i e di aj Oznaka: 673.28 a EKG eci je e je caja ca A a g i ije ig a a I di id a i a a i de i d čje e i ga V ije e e i a ja i d ije i i e i a ja P ječ a ča a f e e cija AVG Ma i a a ča a f e e cija MAX P ja a ija ca P ja a i g Tač ije e Sa B di i Š e ica V d a d g a g d a a a je O je je je a a Re e a a a f e ibi č U j či ba e ije a e a i i e e CR Kat. br. kom. KM 379753 - Beurer Infracrveni toplinski reflektor 300 W Oznaka: 619.00 T iaifac e g je a ja die db ije je je je i ije iječe ja e dje je aj će a i ićei a e aaaaje d ie Mgć Sa e ia iai d egija a Kea ia aea ča a a e a jeecijei Mgć aja Ce ificiai edici i i d Mgć be ee g deaa ja deaa ja jeača e eaaa U i Ifac eaa aaa je Kat. br. kom. KM jeia P je ačeja c Kaba a iijčia je a i i ije U aa ieje 860306 - Infracrvena lampa 100 W Beurer Infracrvena svjetiljka 100 W 22 Beurer Inhalator IH 50 Komplet za inhalaciju i zamagljivanje SC350 Inhalator sa bocom kisika i maskom Regeeiajača gaia i iječaa e će Oznaka: 7611478112084 oPur boca sa kisikom sa elementom za usta a Na a a a a i a a a d i je a Kat. br. kom. KM 840168 - i d ij g di a Ka jedica ga taje ež an a La je gu će da e ka d je ji ih j di e d ći d e a g di a ja Ča i e ače i ija a d jača ih a a a i a d e i i i d jača g e a ba i i i i ja e jača i c je g a b ja i e ag da S a j je e d i Bi a či be i ed a ja i d b je a a i d bi a e a je i i a U d bi i eđ i g di a a aci e i a a a a d a jed a i a a Kat. br. 841018 ća i i g di a ada a kom. KM - Beurer MC 5000 masažna fotelja deluxe Maa af ejaHCT de eHighC f Tech g Oznaka: 640.15 o Maa af ejaHCT de e Tača ai acija a aaa aa ih HighC f Tech g F cija ga a Maaaefe ih a a a a g eiajaijea Maa i ga a idiida a aa a i e a aa egae aidii ga a Rea aje Refeh d čje jedeja i ai aa da iagdji aa cije gijea d Thea eaija Piagdjia P aj a aje gć i i Idiida dea iia icije aa ihgaa i a a jaja aa ef eje d a i aje gaa aae e aae Pdeiajačia aae Mgć ajRči ajača ijejei Kat. br. kom. KM hia ig gječejei caje a iiaja aae ači ii a e a 8100750 - Beurer Shiatsu masažer MG 300 Seia ije idee jeb je Oznaka: 640.51 gd i a aaa je ije i Aij ih aOaj Ueđaji iia gd aa ja e eba d ih a icaiii jedih i da ia ačeiae i ia eaig Pdeia iia ajaa a eU i idieieai i a Seia ije idee jeb aa F cijagija ja Veia ia a aae edje ai je O ajća aaa a aa a dga Odabi aa gdb i ie aječi ia d masažna valjka za vrat Tri au matska d čja a eđa aieđa A Kat. br. kom. KM ae iićab aii a iU ga aa aa hia igi a gaejea i a 1328226 ­ 24 Masažna navlaka za sjedalo Medisana MCH Beurer Masažna sjedalica za auto MG 155 Beurer Električna masažna sprava MG150 Beurer Aparat za shiatsu masažu stopala FM 60 g a a a i a ja Sa e e i a a e MG e e e a a a i a i be i a e ći d gih ica Ma a e g dje a i aj či i i i i aj ći I ad e i e d i eg ih i ića b a i a A a a a a i e i a a ič e i d čje a e a i i S aga W Di D Š V Oznaka: 643.05 P d čje i je e Kič a P edje i a e a Te i a g Rad i a V H o u u MG M e i aba U a Vi e e e de a a je i e i e a a i a ja Ma a ih g a a P a ič e d e Be č i e i g će A a ga e je Kat. br. kom. KM 860066 - a a ih d g adi Oznaka: 64931 Ug d a Shia a a a a a i i S aga W Rad i a V H Di D Š V Te i a g a P je je ci acij a G ja i a d ač g e a ič g a e ija a Idi id a de i agib i ga a a a P de a a e ć a a Kat. br. kom. KM 398568 - Vaga za tjelesnu analizu BF 800 (maks.)=180 kg Beurer Janosch JBY 80 baby vaga P e i a je e B e h SMART Oznaka: 748.23 A a i a da a a A d id A iOS A I e e P a B ja Bije a Di e ija i da i i a i i a d i a F cija je e e a a i e Te i a Ka ij a eba K a a a a Tje e a a ća V da ije Mi ić a a a I ač BMI Ma e ija d a d ga Sig a Mje a jedi ica g b Od eđe e ačaj e aga ITO e i P eci g P ije da a a B e h Te i a g V a aga a eg i acija Vaga a a a i ije a Mje a a h a Obi je e ja g g Kat. br. kom. KM 1017917 -B ja Bije a Ž a Di e ija i da i i a i i a d i a Ka a ci e aga ja a g Ma e ija Ka aci e aga ja a g Oznaka: 956.05 LOV P a i a Mje a a h a P i d a djec a eg i acija Vaga a bebe Te i a g Kat. br. kom. KM 1328243 - Beurer BG 900 vaga wireles connect Oznaka: 760.25 Be ič e i a je Od eđi a je je e e e i e i ić e a e e i e a e i a g i a a de ije E e de d b e g H e age U j Whi e B i aba a eh đaj ćeg če i a a e a a e e je je e ih Jed a a i bi ada bi gdje ijed i cje a ijed i e a a a g b e a i acije IOX A d id i i i a a e a Teh gija a je ja ic a Kat. br. kom. KM BEURER be ič g i e e c ec a je i i a d ba g afič i Ka aci e g A a ga e je 8101490 - 26 ai aa i Oznaka: HP 761.5 Sa eadijag iča aga a eii iij i LCDe a i aai A a gaeje Ni g diaj Na a jeaja d jeaie gad ai g ca aeijaa i e aiee a ai Veiči a c U jče e ehđajćegčeia baeije VCR Gaa cija i i i aa i i gdia Kiiča e ija Me ij a Kat. br. kom. KM je a Pdeiai eđ gb 8100020 ­ MS 50 vaga mehanička Ni g Oznaka: 716 Aa gi ia Veiih a jeai i. U ebji be ba e ija Kat. br. kom. KM i i Ni g 8100410 - 27 Oznaka: 657.05 ada ic Pgd aje ahaj jćieg bi P g da aaa jeeje ii a aaii jeejed gi a Idi a aifiacijeSje e da ee ganizacij. Dete cija ari tmije Vei i ijeje LCDe a Za ie i ia e ij ih je a Pia da ai eea Kat. br. kom. KM 860081 -je a Beurer BC 32 tlakomjer, ručni zglob Sanitas SBM 21, digitalni tlakomjer za nadlakticu 28 Digitalni uređaj za terapiju stimulacijskom strujom TENS/EMSEM 80 Oznaka: 662.00 i e f cija Sig i j či a je Jači a e a ije A Ši i a i a Ob i i je d fa i a g i b i je ji ih e e da ba e o u u Digi a i TENS ije T bica a č a je U e a EMS a a a i j č a ab a a eb Uređaj za stimulacijsku terapiju TENS/EMS EM 41 Beurer Dodatni komplet elektroda 29 Jastuk za grijanje HK 25 Grijač madraca, iznimno tanak Beurer HD 100 deka 200 X 150 cm Beurer HD 50 deka Cosy A a i j če je a cca a a Oznaka: 431.01 o P jed je BSS Be e ec i i e a i d ag ija a ja Pa e i a i e e i eg a e e a e A a i j če je a cca a a i i F cija je je ja di a a a Kat. br. kom. KM 8100180 - A a ga e je a h i i Me a a je G a i g d a i Di e ije c W Oznaka: 420 Kat. br. 8100190 kom. KM - Beurer TS 23 poddeka Beurer Grijač stopala-FW20 E e ič a dde a a BSS Oznaka: 314.81 E e ič a dde a a BSS Sa a i d eg ija a ja R č a je a e e e a e Di e ije cca c S aga a Kat. br. kom. KM 8100420 -G ijač a a e a i g da P g da a e e iči e a a a i a g ija ja BSS a i d eg ija a ja e e a ag ija a ja Oznaka: 531.04 i eci e e eg acij e e a e U a e e i adi i i a i S aga W Kat. br. kom. KM 827648 - Beurer HK 58 grijač za vrat i leđa Oznaka: 215.04 P i d HK O a a ja a eđa ig i e da A a e P ač a da Ve iči a c ca a Te e a e e e ce i j či a je a ca a P g a M g ć a ja e i ici da O O je je je je je e e a g ija ja da i a f cija e Be e ba e ije e V i j ča e T b ag ija a je da Mag e b je S aga a i a g di e CE ce ifi a Wa da i Ga a cija Kat. br. 8101510 kom. KM - 31 Beurer Janosch JFT 20 Toplomjer duda Beurer FT 09 Digitalni toplomjer Nje je e je i a Oznaka: 950.3 G ica je i d a db a a ga i a a i fe cij I a g ice a bi i a ji ac´e a ed i je e ji a Be e di a e e e a Nje je e je i a Mje e je cca i a Ide a a bebe i a djec e ij i Tač je e ja C d C C a C b e e e a e Z a aj je e ja U j č je a i a ic V d a M e bi i de i fici a A a i j či a je U j če e ba e ije IEC SR Medici i eđaj Di e ije i da Te i a g j č j ći ba e ij Kat. br. kom. KM 8100530 -K i ič i je P eci a i ič i je a a a i a i je e e e e a e Mje e je je e e e e a e eh gij a g je e ja Sa č i ig a a aj je e ja V d a je i e e de i fici a i D a bije j b ji Ga a cija g di e Ga a cija g di e Oznaka: 791.10 Digi a i je Be a a i i e Tač je e ja C V d a M g će de i fi ci a i A a ga e je Za i i ac U j če e ba e ije Kat. br. kom. KM 827447 - Beurer Infracrveni termometar FT 90 Oznaka: 795.30 I f ac e i e e a be a a Te e a d čje Te e a a b je i e e a če a bje a i ije a d C d F a A a a e e a a i a i P i a a je e ba e ija be Mje e je be higije i i ig a a a Te d e a a bje a F C Di d D Š C V je e A a ice a e e je e a ed ice e Medici a j je i i d jed jih A a i h i je e ih i i i Tač je e ja Če ij ih je a P je a i a a C F jed i C F Obje a C o u u Te e a I di id a de i je je je a ije F ic V ije e je e ja Ba e ba e ije j Te i a g K ija a a je h a Ba e ije U e a a U i j če a ja je A a j če i j či a je Kat. br. 860497 kom. KM - 32 Pomoć za spavanje SleepMate Radici a ji ade jea a ae aai ada i aibdi Oznaka: 700904 Jed aa dje a ć i aa j SeeMae i di i a iaći ći aićii fe ig je b a deice da i jći i jeca ja aa e Vii aiga ć a deaae i i jed ah aje a eaii a iaa i a eajćih aj ia Pi ada ia ć dijeb ie eajći ag adiaŠ ji ai gćaadbji a b je g ća a jeb jeg ad je čadii Dh e e dcia ehd aaDh ee iiii a a a jei b ja ce acij djece i i a jača je ce acije i i jee e eja a eć i a ie i jejii iječiči ag Dh aei aii ia i i a j d aće adaće di ida WhieNie ia jejii ag iaa je jii i acija aOaj a S ji jed ii dece i ci aii d gi i acija a je ahije Kat. br. kom. KM a iaga či eđaja e je a 860598 - Beurer TL 30 dnevna svjetlost Svjetlosna budilica HF3505/01 Philips Wake-Up K a a e iči a ah a j j ći LED eh giji Oznaka: 608.05 Sa e a ija d bi a e eći ačaj a a e a i a e da adici a j je i iječ i M de i eđaji a b a a a je b i i i acij i ića b a d a e i a d ci ja ih e a ij ih a a a ć ab P i i e i e eb e a TENS EMS eđaji a je i j a a je i i aj d e če je b igh igh i i i f ac e i je i j a a a e Be e Kat. br. kom. KM 1302642 - i i B ja Bije a B j e e i j či a ja B j a ja Di e ija i da i i a i i a d i a Na aja je LOV E e ič i g S aga W Te i a g Ti e Bije a je W Oznaka: HF3505/01 e a a eg i acija S je a b di ica Kat. br. kom. KM 1385452 - 33 Beurer Janosch JBY 84 baby monitor Digitalni video baby alarm MBP33S Motorola U e je i i a i d e a Oznaka: 952.38 Te i a a i a g Di i da c Ba e ije AAA i i ci i da ih či e M de B ja bije a O a e a a e i i e Ec d A di e Reg a jači e a K a je ji i U e je i i a i d e a U e je i i j a i i a je i ba e ija P eb e ba e ije da B j a a a Kat. br. kom. KM 8101270 -Li e Vide Reg acija jači e a O ič i i a i a a Nad ad e e a i a ici a ja Vi je ji i i f a a i IC ć je F cija eća ja a da ji i a jač Vi je ji i i f Oznaka: MBP33S M g ća id a a a M g ć i e ja a jedi ice a ad djece Kat. br. kom. KM 1311648 - Beurer Baby video monitor -BY 88 Smart Oznaka: BY 88 Smart Vie d adad gbab i a ia ije iaje jedijeeaii za ebu nakon pre uzimanja apl ia- gć aćeja a e ć gjbi ca ć id A cije aiaja e WLAN ea d a ai eđaj Bi da je a a a eja a će Vide ad je a đe gć a h e abeii ač a a h e Vide f cija a a ahajjćiifac e jf ciji a WLANHD aea a ie a ea je aiia iaje ći id Z f cija Iec ae. ig e ći Aa a i Mgće č i aje ha a f cija a iia jebeba a j. e Be eCaeCa be a a a Digia ibeiča eh gija a ga Kat. br. kom. KM aiacija aiPh eiAd idKd će i i i aie aS e a 8102910 ­ 34 Stolna LED svjetiljka Birds Brilliant LED Viseća svjetiljka Avion štedna svjetiljka E27 15 W P ice jaj i LED Oznaka: G56048/72 B ja Ša e a B j a ja Di e ija i da i i a c Ši i a c K a a e e ge e či i i A E LED Ma e ija LOV Me a P i i e Rad i a b j V Ra ed a i e III S aga je i jci W Wa di je i j e a djec B ja C e a a a B j a ja Di e ija i da d bi a c i i a c i i a c Ma e ija LOV D M i A i Rad i a b j V V a je i j e LED V a je a a e g i acija LED a a a V a a i e IP Kat. br. kom. KM 1219163 -Kat. br. kom. KM 1095212 -Stropna svjetiljka Avioni Philips štedna svjetiljka Stropni reflektor Farma štedna svjetiljka E14 27 W S a je i j a a i i i i Ka eg ija a je i j a Rad i a V B j je i j i G E S aga ija ici W S aga W Ti je i j e ed a je i j a B ja je a Ke i K B ja je a a bije a M i a i i Za i a i IP K a a a i e II B ja a e a Ma e ija d Vi i a Ši i a c Kat. br. kom. KM 1008127 - e a ef e a Oznaka: 65912.0 i i Ka eg ija i ef e Rad i a V B j je i j i G E S aga je i j e W S aga W Ti je i j e ed a a a M i e i a je P eb g ć a a je ja M g ć a e a ja K a a a i e II B ja a e a Ma e ija P a i a d P je c Vi i a c Kat. br. kom. KM 1095196 - 36 Tjerač životinja i ptica Birdy Gavran za tjeranje golubova Natural Control Vd aie ji Oznaka: 710051 ice ću P ja je a A i egia e a iče e Jačia a a dBDi e ij. aajjće a i iiagaa je Š V D Ai icagabjiicai a aj ači ae e eia g Naajaje j i ači jea ice iee a e V A H Maeija Pa ia Ga a ajeaje ica i a de bjeieii aieda ji Ugađeif e i jčje eđaj aa ee e jee acija ai i a aeje g b a a je ica i d gih aih ica a ii eea aa ći i Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM PIR sen dmet 710051 -Vd aie ji Jed a 1020878 ­ Zmaj za plašenje ptica i divljih životinja Segula Naljepnica za prozor, slika ptice, 5 komada O egdje aja D i ice daje d a Oznaka: 50520 i i Teia g O egdje aja Pgd a a aiVai Naje ice a ea ia a ica aičii eičia aad aje ica daje d ai aih aih Kat. br. kom. KM je a 1307714 -1020880 - 37 Vibracija koja tjera poljske voluharice Tjerač poljskih voluharica/krtica Oznaka: 7516C4 eh giĹ i j ih haica i j ih ieai ica Ueđaj a jea je j ih haica idi d H id da ib acij d ae ia g a aj i eđaja ie va d eku di.Njego va či i e ećaa i dda eaiii e eaUeđaj e e i ibacija aT i ibacijejeaj aii e j ii e a ai e eg dace a ii dcca j Ueđaj a jea je j ih Na aj ači ai i haicaje a đei ii a iće aadii i ig a ićei I d diaja deVije ajajad bi da e e ie ia a jeeci he ij a ed a ijdi ai i Kat. br. kom. KM i i ija a ea ie 670706 - Solarni uređaj za tjeranje poljskih miševa P d čjedje a ja Oznaka: 19001 D e cca Oznaka: P7901 i i BjaC aDi e ija i da i i a i i a d i a O ba j A a S a a će ija P d čje jecaja P g d a a ai Va i Teh gija a a a a acie NiMH Mig A AhTeia g Kat. br. kom. KM 1152114 ­ Nć a a ag aa Pje ha icei icei jih i ič jaci Sa ie ea aj ć aeg eđaja a jea je j ih haica P da i da ija je i fe e ih ibacija eđajiaia d icai j ih haica a ai dg aaj ćedje ai a ače e čje e eđaja e ed bii e ijeg je a a je ad aaj Za aje jed a gaje bijeg d ea Ueđaj abdie e j E iia e ibacije e eaj jdi ad aći i i ja ai ii i i ija a Kat. br. kom. KM 621733 ­ aa a aćeija aajai jeiač e eje haica ii ee i je aje gađe ea a e Na ajje ači ajf e a ii jeiač haicaa ia i ei ai ad eđaj Kat. br. kom. KM ejd 621705 ­ 38 Uređaj za odbijanje životinja sa multi frekvencijom Istjerivač životinja i štetočina Solar Animal Repeller Tje ač i i ja if e e di a e i ih a ji a i be i a ih he ij ih e eće ja i be č ih e eće ja a a e e ače ečeeid gedi je i ije Vi eed ai i ije daje d ae ćei aii d a ih je a P d čjedje a ja Oznaka: 60035 a a gadii a ice e ji a ed eća Ueđaj e e iai a b d jećiiida e ači id Kat. br. kom. KM 1243766 - Gardigo solarni vodeni tjerač životinja Vdeijeač i ija i i B jaZee Di e ija i dadbia iia iia ija LOVPa ia Pd čje Pgd a Vai Teia g Oznaka: 60082 aC Ma e jecaja a ai Kat. br. kom. KM 1497355 ­ Be ebe ije ja jaba e ija Oznaka: 710068 Nea a ie ej e egdeh ice je ii ače a jaj aiii ed aegi ajaČi PIRe a dčj egi ia e di daije a ečji adda ea bje aica ja ađe a i ijeZa e ače a a či je ai . ad i . j d. i ia a j. ei- e° da Zahajjći a g eđaje e ie a iiia iia ije ja jebaeija a đe ije eb Za a iće a j d čje Kat. br. kom. KM 710068 - Uređaj za tjeranje divljih životinja Se e a i i e e id i ad Oznaka: 60070 N di a e e ič g ć je a a ja b e a a e g d i i i ja a a a e e ji i i a ici Zah a j j ći bi i đe j i a acija eđaja je g ća a g a je U eđaj a je Kat. br. kom. KM 710016 - 39 Uređaj za strašenje pasa i mačaka Tjerač pasa i mačaka Oznaka: IP 7810 Vie e e aej ii bg ih ad baeija eđaje e i ij. ag aaai ačaa aae ii a a je je ei. jed iii ed jega Či PIRd ja ji ač i i B jaZee a Di . egi ia e dčj je e ija i da iia iia adzire, šalje cca. seku di dg d ia Fe ecija jič je e eč iN i i H Uga bhaćaja ja aje a či ii eg Kat. br. kom. KM da Zahajjći ći i 620109 -SaPIR e Oznaka: 619815 i i Ra ija je a cija H d H Uga bh dBA Ai e ei a gObi aaVd a i dje aja Pgd a Di e ijeD ŠV a aiVai BjaZeea O Kat. br. kom. KM ba j Mig baeija 619815 ­ i ačie eb Fe e 40 Mobilni uređaj za zaštitu od kuna i štetočina FG022 Pi ad ia a a bi aad e ici aa bie Oznaka: FG022 Oa de adba ad aadi ć aj ije i fe ecij e eh gije a P aii je ee gdje i jeice a bi agaj ad eic aa bi gaa ć e gađei aj i Ueđaj aaa bii ia a Ai e eia gO idea ač aje a i jedg da daii eči će e g dijei ba j Mig baeija aj aia ih a bia Oi ći eTa đe d ie aieei i ačie eb Oegdje Fe ecijaH H Ra i a be d aa ja a adbje d d geg dace aja Maeija Pa ia D e jaje a dB BjaC a jeeci e ići a ai i i Dead ad Pgd a Kat. br. kom. KM aie i aai baeija a Ti FG Di eijeD ŠV aaiU aVai 710012 - Isotronic Mobilni uređaj za tjeranje kuna Indoor Ra dje ajad Oznaka: 90151 Di a a i U dB F e e ce ije D ija Š a H V Ra ija je H a Kat. br. 621736 kom. KM - S a a i a d a edaje ultravisoki koji uvijek traje samo a da e i jed a a e e a i i a i f e e cij ja j j je egd a Naj i adiji a ae eiaae i i Pijči d Maeija Pa ia Pgd a Uređaj za odbijanje kuna, štakora i miševa M234 Se eaii e eidi ad Oznaka: 18030DI i i BjaC aDi e ija i da ii a Di e ija i da ii a Di e ije i da dia O ba j V P d čje jecaja Pgd a aai U ai Vai Kat. br. kom. KM 1418515 ­ 41 Uređaj za tjeranje štetočina plus Ultrazvučni istjerivač životinja P d čje jecaja Oznaka: LS-927M Radi a i a d d H i je je a i e e ac e i a e e či e f e e cije je e a a i ije jaj d da eća aj či i i a aj ači eča aj da e i i je a i Sa d a č i a a je a d g d P d čje jecaja Oznaka: M175 a dje a ja F e e cija d H B ja c a Vi i a D i a Ši i a Ka eg ija je ač e či a P i je ji a Mi e e a e ice a e iće di je i je e Nači f ci i a ja i e e f e e cije I edba i j č e e e Jači a a dB Ti M Na aja je j V DC P g d a i e je a i a i jači a a a dB P g d a a B ja c Si a A i e e i a g Ra dje a ja Di e ije Š V D Ra a a a S a i O ba j V Kat. br. kom. KM 620376 -Kat. br. kom. KM 672108 - BioMetrixx rastjerivač životinja S3 P d čje dje a ja Oznaka: 1703 Ultrazvučni istjerivač štetočina Vario Ra dje a ja Oznaka: UP11k Sa a je i ače Bi Me i S a e je g će d a i da je i a je a i be he ije bi i i aci a Bi Me i S e i dič i da i je a j d h a i eč j e i f e e e e d d H Za i e e i a e i f e e i i i e e g d i e ih e i i a d i da je i a je je U eđaj je i je a i a eb i ja či i f e ibi a i e a i d be e e ič e e gij je ga je g će e a i i ć i ba e ija i i i a a a P i abi a a a i e je g će i i e USB i j č a a eđaj Ide a a d e e i a aće be d me, teras e, jen ice, riko lice za a i a je a e i d U eđaj Va i f ci i a ć a č g a ji g a g č i a i i je U eđaj je a ije je a a j i je a a b e će adi a eh a be ih i da d a e aga j d e a e i e i d a a i a d i e a a a ha a i i d gih e či a Di e ije Š V D A i e e i a g O ba j V P g d a a F e e cija H H Jači a b e dB B ja bije a LED a G b a je f ci a P de a a je f e e cije Kat. br. kom. KM 554884 -Kat. br. kom. KM 710004 - 42 Zaštita ljudi i djece uća i vrt UV ljepljiva zamka HL30-SHADES-R Insect-O-Cutor Halo 30 W Ra dje ajad Oznaka: HL30-SHADES-R Ši i a Ka eg ija UV je ji a f ija P a ič a i je a a i a d Obada M jaca O a M ica K a aca e e ič e e e S aga W Na a Nači f ci i a ja UV je i ja je j V P g d a Kat. br. kom. KM Lje ji a f ija Na aja je j e a je i e je 1405588 - UV hvatač insekata Plus ZAP 30 W Ra dje a ja d Oznaka: ZE124 a je i e je U i Za a a i e e M e i abal UV-cije i ·Ll anac za je Mon- a i a e ija U a a i e je i i S je i j e W T TVX S je i e a Ma e ija bije i e a Ra dje a ja Te i a g D bi a Vi i a Ši i a Ka eg ija UV h a ač i e a a P a ič a i je a a i a d Obada M jaca O a M ica K a aca Nači f ci i a ja UV je i e e ič na e ica Na paja nje uj e e e ič e e e S aga W Na aja je j V P g d a Kat. br. 448982 Uvijek pravovremeno informirani Naše e novosti: www.ags71.ba Ne odgovaramo za eventualne štamparske greške kom. KM -43 UV uređaj za hvatanje insekata 20 W Ra dje ajad Oznaka: 1717001 e u o e b ica aid e o u u Ueđaj ahaa je i eaa Wa ja Če icaa Kat. br. kom. KM čićeje U a 1020859 ­ e t a a i a m e e e Leećei e e i ači ajbiča a i de diaj aj je LED je Na d i a je a iaači eaaideaa a ieje i e i e aeaaj ee d jaje ia i ija aaije gda djMeej iii ia e e ica ieće ii jeće aj eda e aa gia iei Zahajjći aji a jiedbi aiicaa eicaaibaicaa 44 Zaštitni istjerivač štetočina Vario Tjerač komaraca i miševa M&M P d čjedje a ja Oznaka: 90801 F ci ia ć ife ecije jeeć did a i iHz proti omaraca ibuha, a ad g aja H i a haai c ih haae d Kat. br. kom. KM H i ie ai a aSa 621757 - Prijenosni solarni tjerač insekata Spacedog S2 P d čjedje a ja i i Jačia a dB Ra eea ed C Ra dje aja Fe ecija H B ja bijea Kaeg ija a či eđaj Pa iča i jea a ia d Obada M jaca Oa M ica K aaca Nači f ci i Oznaka: 70525 aja a Naajaje j a aćeija P g da a a j i a j a je Kat. br. kom. KM 1243771 - P d čjedje a ja i i Jači a Ra eea e Vije e jejaca MicA i Ra Fe ecija d Oznaka: 77010 fe ecijaUV je ee iča e ica Naajaje j a g Naajaje j V e USBa V beUSB Pgda a a j a je Kat. br. kom. KM 1243769 ­ a dB dC h NiMH dje aja H Bja c ea Teia g Viia D ia Šiia Kae gorija: UV-hvatač i nsekata Praktična i jea a ia dObadaM jaca Oa M ica K aaca Miea Pac a Nači f ci iaja ie UV Uređaj za odbijanje insekata Black & White P d čjedje a ja Oznaka: 25160 i i Ra eea e d CMaa ae ici VSaga APdčje dje aja Bjac abijea Teia g Viia D ia Šii a Kaeg ija UVhaači eaa Pa iča i jea a ia dObadaM jacaOa M ica K aaca Nači f ci i a jaUV je ee ič a eica Na aja je j ig baeije i i ci P g da a a j a je Kat. br. kom. KM 1270162 - 45 UV uređaj za hvatanje insekata, mini 1 W, LED Mobilni tjerač komaraca Oznaka: 1712001 P d čjedje a ja Oznaka: R-101 i i V ije e aja ja ai BjaC aDi eija i da iia ii a d ia Vije e aja ja ai Na aja je LOV Baeij i g O ba jLR g Kat. br. kom. KM ba abaeija j P d čje jecaja 1431334 ­ Zamka za vinske mušice Natural Control-Set Be ihhe i aija Oznaka: 1237231 K j ije a a be čiehaaje icaagai Ma ac ćih ica je a ćj hij i ejed a aci ijea d ge ijeSi je adag d ah ajjći j a ič ja ci a o u u Za aaće ć e ice čija či iai adai ice Ma ac U a id ed a ajeje ae ice a Be ih Kat. br. kom. KM he iaija ijed a aje 1275833 ­ 46 ič ic i i P d čjedje a ja B jabijea Kaeg ija h aač ieaa Pa ič a ije aaia d Obad a M jaca Oa M ica K omaraca Nači funk ci onianja: UV- je Na aja je eegij ee ič a ea VPg da a aj ije Kat. br. kom. KM 1020861 ­ Uređaj za tjeranje pauka 66971 Isotronic P d čjedje a ja Oznaka: 66971 Sa a i i i a eđaj a je a je a a je a i i e e j e a i i e d g ge je i e je je da ih bije Oda i ja i ig ai eidičie aj idi d H ć aaa jeje Uređaj za odbijanje insekata Beetle L2 Uređaj za odbijanje insekata Beetle L3 P d čjedje a ja P d čjedje a ja Oznaka: 70505 Oznaka: 70510 i i Di eija i da i i Di e ija i da aja Naajaje j ii a ii a dje aja Na ajaje j ii a ii a Mic baeija i a čie d ia Tei a gKaeg Mic baeija i a čie d ia Tei a gKaeg d je Pgd a ieje ija UVhaači eaa Pa ič a d je Pgd a i eje ija UVhaači eaa Pa ič a ai ai ije aaia dObadaM jaca ai ai ije aaia dPa aŽhaa Oa M ica K aaca Nači f Kat. br. kom. KM Me iaca Nači f ci ia ja Kat. br. kom. KM ci ia ja a B jabijea Obi 1243767 -iefe e cija B jac a O egdje 1270164 ­ Istjerivač komaraca uz pomoć LED svjetla Električna mlatilica za muhe Pd čjedje aja Ne aja ie e je Oznaka: 73310 Oznaka: 67731 LED ji ii d bda ić a je daijač a ih jea U ej d ije je ji iai i i fe ecija a ćii a e i ee jibd ig i S P ć ee iče aiice a he LED jeij a aaeje i d g e abaeija O egdje a ja ed bijae d ade he jeice ica a j če e Ideaa ai Vije aja ja LED di da b de aacaid Ne a ja eej jii ai č a ič ćia je a hPgd a aai je aaje aj iiid iaMai djeć d aja ii ć U aVai Bja Seb a ica a hef ci ia ja ii ddie g aaMee aabia a eaj jčea o u u U j č jebae je ja ije a a ajde aije a id ada ii aced jede i i Vije aja ja LED ije Kaabi K ča d jada d ah i hei a e j iiiicija i daci adida hDi e ije aceMaiica bi ei g DŠV Ai e a Kat. br. kom. KM eea e je eei ai Kat. br. kom. KM eia gO ba j LR 710011 -dda ai e ja iia 710000 - 47 48 Konvektor TCH 22E Konvektor CH-2000B Pd čjedje aja TCH Ei a iaičiefaacie gijaja d Waii ee iiia dii eđaj a idK ejeie i aa i cij ebaciaja a b e ia Oznaka: TCH 22E Kat. br. kom. KM 8104960 ­ Pd čjedje aja Oznaka: 70510 i i Faa W Faa W Faa W Ma W Pgd a be Pijča V H D iaaba M eega i ii a ajaćiiiidni eđaj a ga iiidda ii gi jaja a iiaad je Oa gijaica di jee i ia de ii e a ai degi jaajai ag d W i i I edba Be e e g eidača B j eei jčiaja Pg i a V HAi eeia g BjaBijea Saga W Die ijeŠ V D Piad a ed Kat. br. kom. KM 560110 - Konvektor grijalica 8 m2 500 W bijela Radialight Stylo Za ijed Oznaka: Stylo500 i i Radnina V B eea jčeja Saga W Pgd a ijed a Ve e i eidač e Bjabijea Di dbia c Viia c D ia c Kaeg ija e U i K e Mai aeija U aa ieje Kat. br. kom. KM 560817 - Konvektorska grijalica 15 m2 1000 W bijela Radialight Oznaka: Stylo 1000 ija e U i K e Mai aeija U aa i eje Kat. br. kom. KM 560818 ­ i i Radnina V B eea jčeja Saga WPgd a ijed a Vee i eidač e Bjabijea Di dbia c Viia c Dia c Kaeg 49 Infracrvena grijalica TIH 1100S Oznaka: TIH 1100S di ib cij i e cije d čje e je idea a a e je id a a e i a ja M e e i i i i a ih g d g ija je i i Ka acie gija ja Wa Na VTe ea a če C Fe ecija H Di e ijeL ŠH Za ia d egijaa jada Kaa Kat. br. kom. KM Mbi Mbi a D iaab a a ieIP Te i a g 8104980 - Infracrvena grijalica TIH 500S d a e e e ič e e e gije e e a a i a i Oznaka: TIH 500S Za i a d eg ija a ja da K a a a i e IP Te i a g I f ac e a ča g ć je h ge di ib cij i e cije d čje e je idea a a e je id a a e i a ja M e e i i i i a ih g d g ija je Ka aci e g ija ja Wa Na V Te e a a če C F e e cija H Di e ije L Š H M bi M bi a D i a ab a Kat. br. kom. KM 8104970 -50 Stolni kamin Fire Friend DF-6504 Tristar crni Zaštita od smrzavanja 500 W Be čađiidi a Za ia d egija a ja Oznaka: DF-6504 Oznaka: HCV-0507 Idea a aia a je ai ea ei jčia ja Di e ija i aa j aa die a dadbi a c ii a c a Mea ći eG i i d d aee aeiee aabe dia c Za ia d egi a i ijeSbie a a i i a Ojača ig a jaa ja K i ia aijabi ie ia eg acij a ai Mea ći e a Sje iidia Pgd i i Pg gi Bi c Kaeg ijaS iai jčje eđaj a e ea a bed a Eha Bjac a Tei a g Kat. br. kom. KM add C Kat. br. kom. KM Dbi a c Vii a c Šii a 1295969 -i i B jaBijea B j e 560566 ­ Grijaći tepih Arnold Rak FH21054 60x90 cm Uljni radijator 20 m2 800 W, 1200 W, 2000 W bijeli Ne aja ie e je Oznaka: 611251 Oznaka: KA-5114 i i B jaBijea B j e ea jčiaja Odeđee aa Oi iagdjiigijaćieiibg ei ia iaah bii bd VRa ed aieI Saga W ei ie eđaja agijaje Za ia d g i gči ai ie je ije ee a ea ći j W WTei a gTi egijaa ja Sje i idia energije osiguravaju ugodnu toplinu i bi ci a adija a aeg iacija Uji adija S e ieabea Pgd a bed ai f P eb diajiai a a Peidač a a i i je de i iadi Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM ehai Ne Radi a b j 612709 -557150 - 51 AP termostat sa sedmičnim programom Oznaka: 610578 e ei g a ije je gddi g a a a jae jedie a e eđaje Da Za ia d aa Da RAL ifa b je ič Ra dea aja C Pg ia ig bae ije d V V a ae Nad Kat. br. kom. KM ea 610578 - Termostat za radijator 8 do 28 °C sygonix HT100 Naj de ija SEC eh gija Oznaka: 700100416 i i B jaBijea Seb a B j ga a Za ia d aaDa Di e ijee e idača a da Ci ebaci ostata: Sadr žaj: ajaLOV ed iči ga Pde aajee ea ea d o u u Te aa CTe ea a aaa adija HT Pa ič iada e a CTe ea a aai Da f RARAViRAVL U a a C V a aja ehaičiee i eje iEe iči V ae aa Kat. br. kom. KM a eg i acija adija i e a 1377979 ­ 52 Komplet bežičnog upravljanja grijanjem eQ-3 MAX! a MAX Cbe D je a beiča iacija a i e a ai eđaji a a ajeć ig f cijai ia ada ia a a U a jajegijaje e i e ea abi jeg jeai bi e ae g eef a Mg ć ajajaa eđaja a i a ija Za jčaa iacija ei AES Jed a dea ajei a jaje i MAX e a aaMAXPC f e Jed a ai aacijai i e je ibe e ih ajaSie e ebi ad Oznaka: 596023 idiida iiiadda ee ae e aeidee aeiec i eMAX gai e e g aaje eć cije i MAX id i e a Ce a a ja je i adija i e ai a iji Ti aab agijaajeb a e agija a je adija a iji VeiičijiiLCDe a Taji ia be adaee ea eK fig a cija gća e MAXCbea P ga iaje dbeiia ee ea e I jeai eđ a a gi čg ° a I egiaaf cijaagdi ji d i aba Be ab a ah aj j ćiba eij g Jed a a aa d ajeii je jii i ii e eiegiai bičaje e eije e idača MAXTe a ace a gijaje Jed a a aabe aaai ahaa a ie gijaja Uie a e e i iiPiag đa a edi e iji adija aada i i eg iaje i dda i ci a i gaičeje e ia hida ič ijed ače je a adi ja ije eb Kat. br. kom. KM 596023 ­ MAX! potpuni set Ada e aDa f e ie a a e e a i ija a a i a ai će Ob i i ci i jedi i a ći Tada e ii ec i e a i ia de e a e ea a Ta i e e ae eg iai a i adija eb Ec i a adi a ba e ijei e e i a ibi gdje P ć ec i e e ijed bi aj i e e ea P de e je a jedi ač e ijeMAX ec i e ije g će MAX id i e a i a e a ace a gdaji g a ja ja ad adija ih e aai ih a aa jed j iji Kat. br. kom. KM 596025 -Ovi e upravljate svojigri jaje e i e eaii abi jeg jesa ek alikacije aet gele- f aMAX Cbe gća a dea ajei a jaje i MAX eaai ija a ć j ei B aijed a a fig acija ih e ije g ćaMAX f e O e a aidiida a deejai aa ee eđaja i e je gć g i e a jije e ia dPCaii i e ea MAX adija ie ai ee i egiaj b e ea Dae Oznaka: 596023 ee ga iai jedi ač ii ° ad gć i deeja da Rča jea ga aje g ća eaje d a egae Jed aa aabe i aja deM ee iiiaid ee ae ea aMAXCbe a ia i ai aiec i MAX i a dja jje a ajeia aaje aii aij i i g a adaMAX adija i e a i a ai ajj e ea d ači a jaidaĹ a ači a ja ećaaj MAXec i a i 53 Zidni i stropni ventilator Mini-Style Zidni i stropni ventilator 230 V 320 m3/h 15 cm ECO 150 A Oznaka: 560584 Upravljač odlaznog zraka sa kablom sygonix 1200 W Za ia d aja Oznaka: 1423284 i i B ja Bijea Di e ije ig e ičice Diaaba Pg i a V Pijea i a Peidač Saga WV ae i 1423284 - Za ia IPX Oznaka: 560587 i i Kaeg ija idii ie ia N ia ia dB Ti aieIPX Bja bijea V Saga W B j b aja Teia gDbia c Viia iP aa h cŠiia c Kat. br. kom. KM Odg aaj ćacije O c A 560110 ­ a ea ee Jačiab e a 54 Stolni ventilator Basetech 20 W (promjer x V) 27 cm x 36 Stoni ventilator, R-30 cm, crni O cii aj ći Oznaka: 1379639 i i Ka eg ija ia Radi a V ea jčeja Saga aa h Jači ab dB Bja ea bijea Bja bijea Uga a ea ja a ie Be WP e ći a e e O cii aj ći Za ia d egijaa ja Tei a g D ia ijč g aba P je cVi ia c Kat. br. kom. KM 1379639 ­ ee ab ie ea ja Oznaka: VE-5931 i i Ka eg ija ia Radi a ea jčeja Saga b aja i B ja a a c a B ja ći a c ci i aj ći T e i a je c Vi i a c ie VB e WB j a Za iaf cija d a ea ei aja Peidač aa aja je ea aPeb eia a Kat. br. kom. KM 1034083 ­ gP Stolni ventilator CasaFan Retrojet srebrna 24 W Paa h Oznaka: 301503 i i B ja iaC eaja Bj jčia ja Di e ija iia cŠii a c aba Kći eSeb Odeđe e ačaj e e Ociiajća O e ia aB j P aa hRadi a eei bj VRa jb e dB i da Ree aO c Saga W Dia Teia gV aeia a ae aK giacija S ie ia ia a Kat. br. kom. KM a 560254 - Podni ventilator AEG VL 5606 100 W ( x V) 40 x 50 cm P de i i ga agiba Oznaka: 520606 Bja ći ah Tei a g P je cViia c Kat. br. kom. KM 401774 ­ i i Kaeg ija di e i a Rad i a V B j e e a j če ja S aga W Re e a O c B ja e a h 55 Ventilator Tristar VE-5948 50 W (O x H) 40 cm x 120 cm S. s. ventilator AEG VL 5527 MS 55 W (O x H) 40 cm x 115 Oznaka: VE-5948 i i Kaeg ijaS bd jeći e ia Radi a V Jači ab e a dB Teia B eea jčeja Saga W gP je cViia c Bja ea e ia a bijea Bja Kat. br. kom. KM ći ac a P eb ciiajći 560621 - I Oznaka: 520031 i i Kaeg ijaS bd jećie ia Radi a V a dB Teia gP je B eea jčeja Saga W c Viia c Bja ea eia ai Bja Kat. br. kom. KM ći ai P eb ciiajći 398324 ­ gć a ea ja Jači ab e 56 Zidni ventilator CasaFan Greyhound WV 45 FB AZ Stropni ventilator CasaFan Tristar II 120 WE (promjer) 122 O cii aj ći Oznaka: 1379639 i i Bja iaP a i a B j iajćihi a Die ije c Kaaeege e gV ae ia aaeg ia či i iA ENe a Uga cijaZidie ia agiba Kći eA aci a ai o u u aa Odeđee ačajee ia a Zidi e ia CaaFa Geh d Ociiaj ća Sa a ea je Sadaji WV FBAZ je c B ja i ajače Mgć ide ia aa ae aBja ćia ae P jeji je e aaci a ajaNeRadi a bj V Kat. br. kom. KM Raieb ie Saga W Teia 1221454 ­ eeab ie eaja Oznaka: 312005 i i Bja iabijeaB j WTeia gV ae ia a iajćihi a Di e ije aeg iacija S ie ia c Kaaeege e či i i o u u A ENe aUga agiba S ie ia CaaFa Ti aII Kći ebije Odeđee aa ei WEP jer c Bja ila ie e ia a P je ji bijea Bja ći abijea je eajaNe Radi a Kat. br. kom. KM 560741 ­ b j V Raieb ie Saga 57 Kuća i vrt Prozračivanje, grijanje, klima Isušivači zraka Svakodnevne telefonske narudžbe od 09:00 do 21:30 na broj: 033 65 58 07 58 Isušivači zraka Prozračivanje, grijanje, klima A Kuća i vrt Isušivač zraka TTK 31 E Ne odgovaramo za eventualne štamparske greške Uvijek pravovremeno informirani -Naše e-novosti: www.ags71.ba 59 Kuća i vrt Prozračivanje, grijanje, klima Isušivači zraka Isušivač zraka TTK 52 Isušivač vlage TTK 70E, TROTEC Njemačka Oznaka: 8103820 Oznaka: 8102490 i i I ia je aa i i S agai . a hP aa hhig a ia iia je ja a da P Pi ad a ijed K i eje iajćeg eidača aa a hPe Rad ae ea a C ee dabai aičiih i ai e i ije Ra a i h ia ja U čaj eei gi i ae ea a Na V H Saga W aja eđajće ea i jčii e aga a F Se iad Ga ća d eje aa ebde i jča VH dB Di e ije g a ja je ASaga W Kat. br. kom. KM Teia g Kat. br. kom. KM Pe čei ig ač AUiač 8103820 -a U eđaj jed je a a 8102490 ­ Isušivač zraka 20 l Isušivač zraka HD-68W Renkforce 20 m 0.011 l/h Oznaka: 5007 Oznaka: HD-68W CEE D iaaba Ti R aJači ab e aa a d dBA Za eia e ia a d Di DŠV Teia g Svakodnevne telefonske narudžbe od 09:00 do 21:30 na broj: 033 65 58 07 60 Ovlaživači zraka Prozračivanje, grijanje, klima A Kuća i vrt Beurer LB 88 ovlaživač dual, bijeli Beurer Ovlaživač zraka LB 44 P g d a ije d Oznaka: 681.16 I a h d h Ma i a be Ve iči a e e a a S aga W A a e i Da Di e ije i da c U a č i a i ač a i a a a je de Vi i a age ah a j j ći a č j eh giji Higije i a a a je be ba e ija Od ji i e i a d d i a a Vid ji i de e e a A a i j či a je i je e e a a a U j č je je eći i e U j č je a a ja čića a i e je U j č je ja čića a a e ac U j č je če a či će je N i a a aga W Fi e a d d Kat. br. kom. KM 8100390 -Ultrazvučni ovlaživač 20 m2 12 W srebrena LB 12 P g d a ije d Oznaka: 680.05 O aj i i a i ač a a idea a je a ed i i a ja S a a bičaje a a ič a b ca a d e i i a d ji i e i a d B ja Bije eb a A i e e i a g Sad aj e i a S aga a e ja h P e a aga a W P g i a V P i ad a e d Di e ije D Š V ada e a a b ce Če ica a či će je U a č a eh gija a i a ja M e e be e e i eg i a i O ije je i a je ag e A a i j či a je Kat. br. kom. KM 561365 - Ne odgovaramo za eventualne štamparske greške Naša e-pošta: info@ags71.ba 61 Kuća i vrt Prozračivanje, grijanje, klima Pročiščivači zraka Pročiščivač zraka AirgoClean 105 S S a če ica Oznaka: 1580001030 b e i i hi a j h dB A K iči a a a Jači a b e i i hi a j h dB A K iči a a a Jači a b e i i hi a j h dB A P i j č i a V H S aga W P i j ča je CEE D i a ab a Di e ije D Š V Te i a g U j či e je i a i j či e e e če ice jed a a Ai g C ea S a e T ec Zahval jujući vi val i te tni fi te ri ma g ća a Ai g C ea Tech i i d i be j i i a ja i e g a Š e e če ice e fi i aj i a a a da ij ije a i a či i a V a i a i dje a bi acija T e HEPA fi e a ga a i a ig fi i a je a ce dje i d e ih če ica i a a d e iči e d i e a Sa a i e e ič e e e gije i ihi ad i ja aj e je i a d g aj i e je g Ai g C ea či či ača a a P g da a ije d K eficije efi a i fi i a ja i i d a če ice P ed fi e A i i ga j Ti fi e a T e HEPA Fi e K iči a a a Jači a Kat. br. kom. KM 8105270 -LR 330 - Ovlaživač i pročistač zraka LR 300 - Pročistač zraka Pgd a ijed Oznaka: LR 330 Oznaka: LR 300 Uiaje či a be ae O aiač i či ač aa Da ge a ahajjći efia eđaja jed Čiće jei ai ojnom fi za te eji čišće nje e je ih ijed i · Čićeje aa aje aa aa edfi a HEPAfi a a i i j ifi a edfi a HEPA a Efia čićeje aa T jifi a a e eji čićeje gji Uči i čićeja aa fi a fia aa i i gje · Sa ć gfi a edfi a aa i e f cija dabi ejee Dda čićeje aa ć ia e ea iaa a HEPAfi a fi aaa ii gje la i aa d a a ajbiča g je aTi ef cija a · P ajajeejee a i F cija dda gčićeja adi i jejeje ih ači a a i ad eđaja iagđe aa d d · Za ijed ć ajbiča g je a Ti e ada Gaacija gd a Gaacija gd ć aia jad a fu kcija F kcija au matsko g rada: a Čićejei aia je i i Di DŠV Za a adi i jejeje ad eđaja iagđe a c Pgda a a a jed eđaj · Za jedi Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM ije P ja WCEDa ea a ja eja a dabi 8103800 -8103780 - Svakodnevne telefonske narudžbe od 09:00 do 21:30 na broj: 033 71 23 90 62 Pročiščivači zraka Prozračivanje, grijanje, klima A Kuća i vrt Pročišćivač zraka 36 m2 Jonizator Pgd a ijed Oznaka: 660.15 i i O aiači ečićiač aa jed eđaj A eg acija a i aa e had gi aaaja Či i abefiea jaja ai e i ij edae egda ii Pi a i a deia a gaeje O ijeje LCDe a La d aaje iaaja je adije e jie g ai aii a đe Oaia je a a a ijecca Ni a Jonizator sa svjetlom Pgd a ijed Oi j ia i iaaeča ed iZa e bgaćje ega i i i iai a dje je jee a a je ie Idb e je ajj egdi ii ii ai ai aa Pa ič af cija ć g jea ae i ije aciji a iaa W je age ee je eđaje iii e jaeegije a U jče LW Feh ddaa a d ji aei aaa jei iječaa a j ba eija U jče LW A ica adii ačiće je a iječaaje a eca adi i a a i a a a je S e i a d cca D a c j i bije j b ji Kat. br. kom. KM 551669 - Oznaka: XJ-201 d eg eida e eabe da e aebi i iii ač aa j i i Ne ei a g P ea agaMa W BjaC a eb aOegdje aja D Di e ijeD ŠV Pg ia VH Kat. br. kom. KM 561102 ­ Oznaka: P4620 i ih eaa afi a e ja jj e ci ga ji eaj e i gai e iiSa e a a e gije i i Ne ei a g P jaMa W Bja A a ci aDi DŠV Kat. br. kom. KM 561099 ­ Oznaka:160000010 Pgd a ijed Ka bi igi ia čičaaje aad ai je a aa a edae a ja je ije e eće d i jiii d ii e a e ied i i P dea a ije d Saga aia ja ax. /h odn. /danu Fre ecija H P aa a hSe ia dca iaa Jači ab e dBA Di e ijeD Š V Teia gNai a aga a ai Kat. br. kom. KM 8105280 ­ Ne odgovaramo za eventualne štamparske greške Naša tehnička podrška: support@ags71.ba 63 64 Kuhalo za vodu, bežično Clatronic WK 3462 Kuhalo za vodu Unold 8210 komplet za putovanje Ma ea ieje Oznaka: 263342 i i B jaC a Ka acie Odeđe e ačaj e o u u Kha ad hij iha aaa Beiča V a U e hij iha aaa aeg iacija Kat. br. kom. KM Kha ad 1082421 ­ Bežično kuhalo za vodu Clatronic WKS 3381 Ma e a i e je Oznaka: 263179 Od eđe e ačaj e hi j ih a a a a Be iča Ka aci e W V e B ja Legi a če i V a hi j ih a a a a a eg i acija K ha a d K ha a d U e Kat. br. kom. KM 487094 - Ma ea ieje Oznaka: 8210 i da DŠV o u u Kha ad V a hij ihaaaa aeg U e iacija Kha a d Kat. br. kom. KM Ka aci e W Ka acie 827015 - 65 Profi Cook PC-WKS 1020 G plemeniti čelik, staklo 501020 Termo šoljica 10-01901-001 Stanley Adventure Mug Isosteel termos boca 1 l plemeniti čelik Ma ea ieje Oznaka: 10-01901­ i i B ja Legi a ičei Di e ija i da ii a Ka acie Maeija a ji Pa i a Maeija a j i Nehđaj ćičei Tei a ° Ti ib aaaa aaf Te ja Kat. br. kom. KM 1420138 - Ma ea ieje i i B jaLegia i čei b ei H Di e ija i da iia iia Kaaci e Maeija a ji Nehđaj ćičei Maeija a j i Nehđaj ćičei Tei a g Ti i Oznaka: 8210 b aaaa a af Te bce o u u Kha ad Ue Kat. br. kom. KM 1008734 - 67 Hladnjak za vino MEDION® Oznaka: 50050813 a Kaaeege e či i i C Jači ab e dB Kaa i eN jejeje e ei jčiai DO jeje LED a Pa ja jeddi i ia edje a h ie a a Ka acie a aih ica a i Nga e je edaj bca Oia daga je ia deaai iii e ea eahajjćiee jeg aciji Te eea ia CC i i Tei aca g hađe je eg ia ga iče Kaaeege e či i iC Bja j ad eđaja U a je 68 Aparat za espreso kafu XP3440 Krups Calvi Aparat za kafu KA 3450 Clatronic, crna Aparat za kafu DeLonghi Magnifica ESAM 3000 B crne boje Oznaka: ESAM 3000 B a P da a ce i d di jaj ia jeeje a dg aa a i ii egia jejač d ca jice a ie Mije e edie i i Za eia agijai j di Pgda a e Bja I Vii a e edjaa i id ci ih Za D ia Šiia Kae e fe iječ je g ija Pje jača a ije Na ee ije i ečee je jač Kat. br. kom. KM g ed je Ma a eia iječe 1081534 ­ 70 Filter za vodu AEG AWFLJP2 9001677096 1.6 l Filter za vodu Brita Cool bijela 2.4 l Ma ea ieje Oznaka: 9001677096 a P ai de a eiice i aiača ai je či i fi ia je P aiač a fi ea jeefiea Jed č ai aje i i B ja Za ia daeca aia ae ia aa ia Dbi aća e eđaje Vi či i Viia Šii afi iaje de eea Kaeg ijaFie a d Za e ia Pedfi ia je J iiajćii jejiifie A i i gajfie Za ifi a afi acij Kat. br. kom. KM Jed a ai jeafiea Pgda 1498184 -Li a fi iae de Filtarske kartuše Brita Maxtra + 2 u pakovanju P b j a a Mic F eh gija Oznaka: 075200 S a j je iči a e ca i h a di Red ci a e e je e e i če ice Za je a a a a e ed ice i i a de Ma a fi e e a e B ja bije a Ka eg ija a a a fi i a je Kat. br. kom. KM 1542992 - Oznaka: Cool white a MAXTRA eh gija a ea dAai i i B jabijea D bi a a jed a jeje Vii a Šii aEg iča eaad a Kaeg ijaFie a d Za eI ai aa je a aiača a ia je e a eBRITAMee Li a Liaafi ia e de Kat. br. kom. KM c Sae hadja 1542987 - 71 Aparat za kuhanje na paru sa zaslonom, mjerač vremena, CLATRONIC DG3547 plemeniti čelik, crna 283044 Ma a e i a e e aa Oznaka: 283044 i i a Od eđe e ačaj e hi j iha aaaSa a f cija aj e Te i a g V a hi j ih a a a a a eg i acija A a a a ha je a a U eđaj a a a č a je ia i a ha i Ga ič i d a de b e aa je ae a e djeice ac da a i BPA b d O a d i a Digi a i je ač e e a ji e e g a i ai U j LCD a a je je je U j e a a a ica H aač de a a P a i ač i a de M g ćed da a je de ii ada eđaja Jed a a a d a a je Za i a d eg ija a ja V H W B ja Legia ičei c a B j i a Di e ija i da d bin a: Dimen zija izvo da, i i a Di e ija i da Aparat za kolače pops Tristar SA.1123 SA1123 Ca eP a acie eče ja Oznaka: SA1123 B j eče j B ja ći a ebe a Pijed g ece aa Uklj d ača liz alica Vilj ka Pr e- a i jeje ja e a ice M g ć č a ja h i a ii e i a aj P ac a a aače P i i e ice Ca eP Ma e Pijed g ece aa d ača i aica U a a i e je S aga W B j eb e a Ka eg ija Ca eP Ma e Pekač palačinaka, R-30 cm, sa termostatom Ka acie g Oznaka: BP-2961 O aj C e e Ma e ei e age W je a a a b eče je U eđajje e je a e a i je je ja aa či a eče je a i e a U j či aica Te eg iaj ći e a K a a ica a i j če je j če je P je i e a eče je c S i e igijač Pe a ji ječa a je je je P i je U a ač aba e a ice L aica S aga a D Š V (cm) EANb j B e i a g Ne e i a g Pe ač aači a a U e Kat. br. kom. KM 1169310 -Kat. br. kom. KM 618519 -Kat. br. kom. KM 806554 -72 Sendvič toster Clatronic ST 3477 bijeli 261658 Aparat za pravljenje sladoleda Clatronic ICM 3650 1000 a Aa ea eTi ii ea ice a Za jčaii e U i Se dič i eje Zad ad eda a Aaa a ad ed a a je je bea ad eda gjg a djee ad i id a e ia je had će gd ai ad ae aad ed P ii ci a i aa jeje Za d ad eda Vije e i ee i aUjie Mi Mjeaicai ći e a e a či ei d aaj Pijed i ece aa Sig je ahajjći ieg a e ia ad a e ig ija je eU aa Oznaka: 261658 i i Radi a V H B ja bije a S aga W Kat. br. kom. KM 641562 - a jeja Pg ć e ea LCD a gda eje a gdi ada a Veii ai aiad ieje aece ia A eeica a agija aje C bča g ai ad di U aa aa T ch ći ed aie i i B ja bije a A aci Za eia gPeb Ti ef cija Saga W Dbi a Vi ia Šii a Kae g ijaA a a ečeje ha Oznaka: 263774 g ia i ica a V HW i i Za eia Saga W Bja Bijea Dbi a Vii a Šii a Kategor ija:A parat za adol ed Teia g Kat. br. kom. KM 1462023 ­ 73 Aparat za zavarivanje folije, bežični, Basetech Hand Vakuumski aparat za zavarivanje folije Unold Laga he e ič a a a je Drobilica leda Ve i i e e a a c e eda Kat. br. kom. KM Oznaka: 632c1 Oznaka: 48016 i i LiI A Ah Vije e jeja d Mi Vi Dbia Viia Šiia je eagijaa ja a C a Kaeg ija Ueđaj a ae je Ma je jeja jed fije Radi a V e USB a Saga W V H ba Pae iae ide ećice jej a a Pd ai aeijai Teia g Aaa aa iaje a ećice Jači af ije Večica e PP PVC PE OPP PET ečice ećice U i Aaa aaejef ije eebce Va i a e iiii ee ai be aie ećice df ije ja e Mic USB aba U aa i ii a d ia K biia i eiici Di DŠDV ja PVCPOF Ra e ea eje eđaj a a ia jei aeje K c e d C Jači af ijed aa ica a aejei a iaje Kat. br. kom. KM P eb be aba Bjc a 1434331 -Saa a LiaaMi a 1168734 ­ Mini pećnica, mjerač vremena, Clatronic MB 3463 8 l Oznaka: 1.282984 Oznaka: 251143 i a i a eče je a i ii e Ree a ja e e adii Peh a ečeje a Id bieedjed a i Pea aaia Na aa Ti e f cija Saga W b Saie ciceeda e i jaje V H Saga W Dbi a Vii a aga g ieg jidi i edje da ahad ajea dibe jee će U i Mii ečica Ree a ja Šii a Kaeg ija Mii i je i e a a eb Ide e eadiiU aa ieje ečica ii iaje a ica a a ie i adebea Kat. br. kom. KM i i Bjac a Za e Kat. br. kom. KM h ih ićai eaTa đe je g 8103440 -ia Peb 1081157 ­ 74 Fondue friteza 840 W sa ručnim podešavanjem Kuhalo za rižu sa funkcijom kuhanja na paru Ma ea ieje A a ijčiaje Oznaka: 612900 Oznaka: 263235 a C TcZ e a ice Za ia d egija a ja K ica afiia je ad i i Za eia ja e e idai F de ij Ma Te ea CPeb aa abijeaa je bji P e a či deeje e ea aa L ac jie . i jčia je C T ch d e aai d aja dač ij aa adii e aa je ji e e eSaga WBjaBijea Sia Pi jči aba jie e d aii I jejiifie i iiai a ća Vii a D ia ijei Za a gi e ae Sig jčia je Rad a e iae ca g ha e ie Na aaja je V H Šii a Kaeg ija F de adje aje ac K ea Saga Wa A ai ddaja e fiea Teia g ice a haje d aaje ie U i Fiea F de ij aa A a i jčia je edja Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM e egije Pe idač a j či a je iU aa i eje 1018388 -1206010 - Kuhalo za jaja Severin EK 3051, bijelo-sivo Beurer KS 19 kuhinjska vaga, crna Ka acie ad aj jaja Oznaka: 3051 Oznaka: 704.04 a Z čiiga a a ea U i K ha ajaja U e e ea ha ja LED a i i B jaBijea Si a i i M de ch Pa ič ući eZa ia od egija VSagaO W cee aje Kaacie g I aja Peidač a jčia j. e a a a debjie i jčia je Kaacie ad aj Kat. br. kom. KM F cija ae Mjee je g b Kat. br. kom. KM jaja 827383 -f A a i jčiaje 8100270 - Sig i ac a 75 Termometar za hladnjak i hladnjaču analogni Sunartis Termometar za pećnicu Ra eea ed d C Oznaka: 00110822 Oznaka:TH837 H Oaje ea a aa d aaje a d C Bjabijea Kae e čeee ea e hadja g ijaTe ea afiide a iač a Pecie a fei aci P Cia iač i CTe Piaaagi MaeijaPaia aaje i a e ea ae Die ijeŠVD ea ed C gćaaj a Saa bji a ae ećice e aa ab jčai Maeija Nehđaj ćičei A i dg aj jei a i icabe čiaaje Be ie V jed aa a ečeje a i jijačje ea e eia gddaajaia ih edaaa e a ajaje i i i Te ea i eg Kat. br. kom. KM d C Mi čiaje C 646236 -Digitalni termometar za vino TFA Jed a ieje Oznaka: 14.2008 acij U a ja e e a Termometar za pečenku i pećnicu P e a eica a ača a jecij e e ea e Oznaka: T409A Te e a eče eć ic i e e jeie e ea a j i je eče e a i a e e a je eć ice Naj a ije e ea e ije a O ćee bi acij i i jed a i aib je e ae i e a j eče i ih a je i bi eče e d C d C je i bi eć ice d Cd C kret ac rven a relicacilj e em ea e i ad a eiice đa je i je i d ehđaj ćegčei a a i aie i je i i a ja ja Bi e a a je a eh gija Mje i je i d eh đaj ćeg čei a a i aie i je i ia ja ja Vi ai e ći e d ehđaj ćegčei a Kat. br. kom. KM 666558 -Kat. br. kom. KM 672387 - Sa iee ai ee iai Vae i aač hađe je ea i Šiia Kaeg ijaTe ea a Digiai ia e ea e ai Pia digiaiTe ea a U i Te ea ai d CDi ba eaice LR d g a abaeija i i Bjac a ebea Kat. br. kom. KM Viia D ia 393263 ­ 76 Mjesilica KM 3630 Clatronic 1200 W crvena Oznaka: 263753 i aRb a g gć i i BjaC ea B j a ea ja a if ci a i eće iči e ije a Mje ač d i e g a i ij a a ije a je e g ije a a je ije a ge i i ije a h M i ica a je a a je a d jea jčia ja Di e ija Sig jčia je V jed a i da ii a c Di e ija a adi d aa je Sig je i da iia c Kaacie jee e ie Radi a Mae ija LOV Pa i a Maeija Kat. br. kom. KM VH W ej e Neh đaj ćičei 1431644 ­ Čokoladna fontana Aparat za tjestenine i tijesta Unold Nudelmeister Oznaka: 1.292994 a Saga W V H P da a ijea je a ga a Pib aice aaije aaje ei A a ije adee igiefe cie iga i ajei ijeeje a jaa A Č ad af aa abaa adjec i agiae e agee cae e e a a ibaciajeije aaje ei da eB ia ajaie ea aa a jeje baica P ea a ja adijed a a ge iai eb Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM gčićeja P ac a ig Mgće a aii adia egčićeja 8103450 -398286 - aa je jeajeMjei a đe 77 Aparat za mljevenje mesa Clatronic FW3506 261691 550 W srebrno-siva Oznaka: 261691 Pekač palačinaka, R-30 cm, sa termostatom Ka acie g ea i je jeja aa či aečeje aie a e a ic a Te eg iajćie a K a a ica ai jčeje jčeje P je ie a ečeje c S ieigijač Pe a ji ječaa je jeje P i 78 Mlin za so i biber Clatronic PSM 3004 N Otvarač za konzerve Do 3627 sa brusom za noževe Jed a jej e K i i e jed I ći e U j je a i a d i a je ači a Na aja je j V AA ig LR AM i a d bi eb ih je a đe či i Mi a i bibe U a a i e je Oznaka: 263737 F e ibi ag e i d ač a ce P g d a d e d a c i i e A a a S a S f cija Sječi je e e ije ja i jed a a či če je U j či O a ač a b ce O ač e a Ke a i Odje ja a i j č i aba Sig je V H W V H Boja:bijela S naga:80 W Kategorija O a ač a e e Rad i a V D bi ica Ke a ič a a b i ica Sad aj Ma e ija LOV Neh đaj ći če i B ja Legi a če i P g i a Mig ba e ija i j i Aparat za pečenje kruha Unold Backmeister, mjerač vremena, bijela, antracit 68110 Jed a a a i e je i či će je Oznaka: 501062 P ča a ha je U a a i e je B ja C eb a Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a Od eđe e a a e i i e hi j ih a a a a Sa de e cij de Te i a g V a hi j ih a a a a a eg i a cija I d cij a ča Oznaka: PSM V a i e a i bi aciji e a i e i i a Kat. br. kom. KM 487070 -Kat. br. kom. KM 1426775 -Kat. br. kom. KM 1231596 - 79 Raclette roštilj Severin RG 2686 4 tavica, crne boje Oznaka: 261691 a F de ij iZa ia d ica ja a je i aa dagaje i P eb i a či de aa je j aa Pa ič d je a temp era re Bojacrn a Saga ei ći Za ia d egijaaja W Kaeg ija F d S aga ca W Kat. br. kom. KM i i Za eia 704230 ­ 80 Univerzalni rezač Silva Homeline AS522 931030 Ručni mikser Clatronic HM3014 250 W, bijela i i Di eija i da dbia Di e ija i da ii a Di e ija i da ii a Ka acie W Maeija LOV Mea Tei a g V a hij iha aaa aeg ia Saa W Oznaka: 3014 Oznaka: 931.030 cija Se aieač BjaMea a U i Aaa aeaje Dda i i e a hU e Kat. br. kom. KM kom. KM R č i je a ice je jače U e Kat. br. 487026 i i Ka acie W Maeija LOV Pa i a B ja Bijea V a hij iha aaa aeg ia cija Rči ie Bj eei j čia ja 1170814 -- Roštiljska kolica, plinski roštilj Bomann GG2262 srebrno-crna B e e W W Oznaka: 622621 a d aga je a iči ih i j ih i ica Mje a d aga je i e b ce U j či a ji ač i i a i a i i c ije je ač i i a ij i a da d e g ija ja a i di id a e e a e a e i a S abi a ac a i eg i a i e a P de a a je e e a e e d g adi ji e a a e a f a dije c je i a i ja ja e a ji d e ai i a e e e e e e a i e i ici c d gača d ač e e e e aj i a H a ač a i ji e e adi i b g a eg či će ja g i i a K ći e i ice a d aga je d če i a e a a e č i a Ug d a je a je a ah a j j ći g ađe i č i a P a ič a ica 1548217 - 81 Sjeckalica Clatronic MZ3579 250 W Štapni mikser Clatronic SM 3577 180 W sa posudom d bi ica i jec a ica Oznaka: 00110822 B ja Bije a jaj a B j e e a j či a ja Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a Ka aci e Ma e ija LOV P a i a Ma e ija ej e P a i a Na aja je LOV go Od ređen e ačaj ke hi j ih a a a a S f cij d b je ja eda S aga W V a hi j ih a a a a a eg i acija Sjec a ica Sjec a ica U e Blender EFBE Schott SC STM 800 R 250 W crvena Kat. br. kom. KM 1231113 -Na V S aga W Ka aci e b ja c e a Vi i a d i a i i a Ka eg ija Mi e Ma e ija a i a Ma e ija de a i a Te i a g ice d eh đaj ćeg če i a Kat. br. kom. KM 1177639 -ie I jeji i ac a ije a a jeje jedi ači a jci a P da a ijea je aibada ea O ff eidač La ačićeje Va e ice a abi je Di e ijeD ŠV Saa ai Oznaka: 263635 Rč a ijeaica a e d Ideaa eđaj a a a ije eei jčia ja Di e ija je iih ića a aa je a ih i da ii a Di e ija aaii je a ih jea i da ii a Di e ije a Od ehđaj ćeg čei a i da d i a Maeija ica i O ff eidač LOVPa ia Odeđee aa ei dbjei Sai W ie hij ihaaaaSa d aUj iaea ijea je V a hij iha aaa K ica a ačija je V aeg iacija Ša i i eHW Kat. br. kom. KM i i Bja Zee a B j 1231271 - Oznaka: SC STM 800 R 82 Sokovnik Basetech PC 700 850 W nehrđajući čelik, crna boja b i e i i Oznaka: 607c1t i CD iig i eidaC I d je I i i BjaLegia ičei c a B j Saga W V a hij iha aaa ee a jčia ja Ka acie aeg iacija S i Maeija LOV Nehđaj ćiče i Pa i a o u u S i Baeech Kat. br. kom. KM Maeija eje Pa ia PC W ehđajćičei c abja 1421128 - Toster SC TO 1060 R EFBE Schott sa nastavkom za pecivo Be e e deča a je e e a e Oznaka: SC TO 1060 Aparat za izradu jogurta Severin JG 3516, 7 čaša, bijelo-sivi Jed a i e je Oznaka: 3516 B ja C e a e a i Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a Od eđe e a a e i i e hi j ih a a a a Žiča a Sa g ijače Te i a g V a hi j ih a a a a a eg i acija T e T e SC TO R EFBE Sch a ab a a a a eci c e a e a i P e idač a j i j a a ic P i a ac Me ij a a a ča a a e i e ca A a a a a ja je j g a ča a U a a i e je V e Di e ija i da i i a Di e ija i da d bi a Di e ija i da i i a B ja Bije a Si a Kat. br. kom. KM 1388285 -Kat. br. kom. KM 828673 - 83 84 Mini Kvarcni budilnik nostalgija Kvarcna putna budilica u metalnoj kutiji Mea ćie Oznaka: 60.1000.01 Mi ib diica agič gdiaj a a aci ehai ih iai bjaa aajaai ćie U i Bdii U aa i eje i i I edba a i KaciDi e ijeŠ V D Naajaje j LR dg a abaeija j Bje a a C a Kćie H Vijee aa a Kat. br. kom. KM 672099 - Oznaka: S139C2 i i I edba a i Kaci Bja a a Bijea Dieije ŠVD Kat. br. kom. KM 672172 - Radijski kontrolirani budilnik s anal. i digitalnim prikazom Oznaka: RC692 O aaea a i i i Vrije ealar ma: B je a bjabijea Bja ći aSebea Dbia c Viia c Šiia c Kae g ija B di i Maeija ći a H Pia aa gi I edba Oabdiica edaa g g iaa e e a dij idigia i ia e dii e eabđeja i i Die ijeD Š V KaajeF e ce e I edb a a i Radij i O ba j Mig baeija i a čie eb Vije e Oznaka: 60-1012 aca Naajaje j jLR dg a ebaeije Tei a g U i B di i U Kat. br. kom. KM 672472 - aa a Ai eeia g Bja aa Bijea ći aa aci a a F cijaaa a a jajebđejaai e a d d i a Ž je jeje Kat. br. kom. KM 671731 - 85 Radio kontrolirani zidni sat 93274/03 17 x 6 cm, srebrni Analogni kvarcni zidni sat Techno Line WT 650 i i Di eija i da dbi a c Di e ijeO c Aa gi ac iidi a a jee F cije a i ai i i ci Ti aa aeg iacija je ajee ea ei age a Radi DCF U a ja e e Zidi a Za Aa gi a a d jea a a a iAa gi KaciBjaBijea a a I edba a iRadij i U i Beiči idi a i i B ja ći aSeb a · Di e ije O c Kći ebja Seb a Maeija c c eb i O ba j Mig baeija ći aAiA iij Pa ia Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM i a čie eb I edba O ba j Mig baeija 1526431 -401185 - Veliki zidni radijski kontrolirani sat Oznaka: 8765c4 Ideaa a eie ije ije . eii adi ic. a Tač ije e ah aj j ćiDCF i i I edba a i Radij i Mig ba eija i a či. ije A a ebacia je a Di eije O c O ba j eb Bja A iij je i ač aje eea 672034 ­ Kat. br. kom. KM 86 Radio kontrolirani zidni sat Renkforce 404664, crni Dječja budilica-žabac (Š x V x D) 85 x 95 x 40 mm i i B ja Bije a Di e ija i da i i a i i a d i a F cije a i a i i a A a U a ja e e a a Da Radi DCF i a i I edba a i Radij i B ja ći eBijea Maeija ći aABS aia O ba a aica Ve ieg ada ea Mic baeija i e a Oznaka: PROJI RM P jecij i a Vije e Te ea aTeia gTi aa aeg i acija P jecij i a Vije e aa a Za digia i o u u O eg Scie ific jecij iaa ia aje e ea ePROJIRM P D Š V bije i Kat. br. kom. KM 1425928 ­ Dječja budilica, vatrogasci Siea a bdiice Oznaka: 60.1011.05 Za ai aia aaje da da ce i i O Mig baeija eb KaajeF a ći e je ie ea Di eijeŠ V D ba j Vije eaa a I edba i a čie a iKaci Kat. br. kom. KM ece e 672547 - Zidni sat sa projekcijom CL-108 Zidi adje i i i Di eija i da isi na: Die nzija oi oda, ii a Di e ije i da dia Dea e j I edba a i Kaci Bja ći aSeb a Maeija ći aPa ia O ba j Ada e j Mig baeija i a čie d je Oznaka: CL-108 P jecij i a Vije e Ti aa aeg iacija P jecij i a Za digia i eha ičia a gi Aa gi o u u Zidi a a jecij CL efce DŠV Kat. br. kom. KM 1359660 ­ 88 Radijski kontrolirani ručni sat EFAU 9202 89 Garmin Forerunner 35, Bluetooth, bijeli i i BjaC a F cije Oa eicaje a ea a a Pia a geea aS Iač je a aje Mjeeje eđ eeai a g ija Da Pije K dia i ije U i Sa a jeeje aa i i O ba j eea Pia da a ed icii P iaa Da Ti aa aeg ia e e a aBaeechGB di LR dg a abaeija j da a F cija dabia e ea cija M i caji ca ee ai ije cebje o u u Š eica LR hf a Peci a VeičiaXS XXL Ui Vd Kat. br. kom. KM dg aabaeija U ea i Kat. br. kom. KM ATM 1434585 -e je 840573 ­ 90 Navijač za 1 sat Navijač satova Kai ia Oznaka: KA004 Oznaka: KA072 A aia aj e eai a ebi aiA e ie a a ci adać a ebe e ia aijač VHNa aiia ja aćebii ea a aP ajei a i eć e a ači a ea ja ehNa aedh aćee i i Odg aa a a ea dee ači ada a aje aa i iii S je ea jaje dei Tei a g Na aja je j ci čijei a a a e i i hhh iaaA ečja Ada e S je eaja e e deii aca a i čiće a Nači ea ja e e e I abe i i I edba Pa a adica aje aa h h aa Ai e eia gDi eije U i Naijač a a Ada e Kat. br. kom. KM ŠVD Pi Kat. br. kom. KM aajaja U e a aje 1052379 -ad a aa Na aja je j 672472 ­ Navijač za 4 sata Biedaa a i a ibd aijei Oznaka: KA074 A a ia i aj eeai a ebi aiA e ie a a ci adać aebe e i a aijač a a i i Oba j a ači a ea ja ePajei ai eć eeade V H e ieg aje aa i ie ači ada aci čije aajača Pi ad a aa Di e ije i i hhhD gi aa a eS je ea jaje Š V D a P ac Ladica adei I edba Ugaa Ai e eia g dda ih a a 672598 ­ Kat. br. kom. KM B i e da a a i a i b d a ije i i 91 92 Analogna vremenska stanica TFA Sputnik 20.2047.54, krom, za unutarnji prostor R iaj će ije Oznaka: 20.2047.54 U i e e a aica Oa ee a aica aVae ad je ai a a Ba ea Te ea Hg ea Meiga id ač O ea ee aaica i i Di e ije Teia gV aee ea nice asifiacija):A na ogna e e a aica Mi je ae ea a C Mje e acije U Kat. br. kom. KM jeejae ea eMje aeea a a C 393565 - Analogna vremenska stanica THB197, nehrđajući čelik Analogna vremenska stanica V aVe e e aice aifiacija Aa ga ee aaica Pd čje jeeja e ea e d C Di e ija i dadbi a Mi je ae ea a C Di e ija i da iia Di eija i da iia Kat. br. kom. KM 641904 ­ K ći e aa fe iije Oznaka: THB 197 K ći e aa feiije d i aie gi ai jed a geega g biačii ai a ideaj ed a ih aa ba aii eae i i B ja Legi a čei F cija e e e a ice a a a a e e a a Mje a e e a a a C Te i a g Se a eif acije e e jed i ged Oa eega a i d a eea aica iz ađen a d ehrđaj ćegčelika e e i ii ćii i i Mje i a ajaeea a d C Mje ia ajea i d Oznaka: JW 208 Od aje aj ge ea CMi čiaje aa aa hPa O bađa je aj e age Mje i bi ii a aa d hPa Di e ijeO V Ai eeia g Kat. br. kom. KM 646325 - 93 Termo/higrometar za životne prostorije Termometar od mjedi, 108 mm I di a i e iji e a g d d b Oznaka: 56901 V a e e e aice aifiacija i gdi ji dbi a Te hig ea aagi V a i i B jaSeb c a a e Sa jeći Nači ije F cija e e e aice a Aa gi U aja agaU aja e ea Kat. br. kom. KM a Mje ebeU a ja 641552 ­ Te ea djedi Oznaka: 19.2015 Za ai aia a ći e je Meig Mje ebeU a ja aaje d aie ea Teia g V a aeSijea da ce Za digia i ehaičiaa gi i i Di e ije Aa gi F cija e e e aice Kat. br. kom. KM U aja e ea a Kći e 365084 ­ TFA termometar/vlagomjer (O) 120 mm K aie iji Oznaka: 45.2028 iceU aja agaU aja e Te hig ea aagi ea a Maeija LOV Mei g o u u TFAe e Mje ebeU a ja Tei a a ag jeO g V a aeS ije a V a Kat. br. kom. KM e e ih a ica a ifi acija 672205 - 94 Mjerač brzine vjetra MR 330 Mjerač padavina TFA 47.1008 Beaf a aa La čiaaje Oznaka: 646445 Oznaka: 47.1008 Kd giha i ia . jede ja ajae jai. eeja adba iiba a d f i Peci je ai i ajejači a je a Mjeač Mje ia d Di eije i i Tei a gV a brine jea ia ujeb i jea iaP ac ji ječaai aa ŠVD Ai e e ih a ica a ifi acija aja iji jediica aidda di anje Dr žač oji se zabija ze ju ii e ei a g Na aja je Ki je ia Beaf eje ice a a aicaCR dg aa e ič čje aei a a Pa ia Veii je a i i B jaC a Mje i baeija j o u u Ki je ač ije e ae Ve adb bi bie je ad h d Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM čiaa jei i ai ičia a ada d č ad MPH 646445 -365116 ­ Bežični termometar sa vanjskim senzorom Solarni termometar za bazen Peb ei a Pa di Oznaka: WS-9160-IT Oznaka: 30.1041 Od ajeaj ge ea be dajed di je e Mje ibi e ea e a Di e ijeba a aica i i Di eijeba aa CMje ibi aj ea i e d CMje ibi Fe ecija a MH Od aje aje a i ica O ba a aj ae ea a d C O ba a e Mig Mje ibi eea e a stanica: Sunčana ćeija, Opcija, LR4 Mje ibi ajea iMje baeija i a čie eb e CMje ibi aj ae d g e abaeija j Peci eje aje a i Mii S ajeeja d ea a d C C Re cija a je e ea a čia je aj ge ea Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM e Nači ije aDi e i C Nači ije a Beič i 646277 -672102 ­ Di eije OV Di e ija e a De a Jed a ga ie bae i rič ite cem abi ete jed a čiaie ea de 95 Bežična satelitska vremenska stanica Twister Oznaka: 35.5047.IT da i i d e g i a a jeda da a a d ba da a ije d e ije d e eče ć De a ja i a a a iči ih i b a e e a i i a e a P i a ed iđe ih aj i ih i aj i ih ijed i a cije i da D e a iči a ča ih a i Vje ja i e K iči a i e S je je a ·Jači a je a Za je a je i i a ja je Regi a a e e a g a fe i a ih e e ga a i e d e e ih egija Nje ač j je a be i e ji a je ač e e e e be e e e a Kat. br. kom. KM 672756 - aii aija ć aei eeh gije e adi ee aajaici de i eg ed ia a ja e a Radij i ia i a e ih ii a ije da aU DCF Da Pg aada a eja aeije e a i a jčjći ajiei ajie ijed i ječ aja je ije a dbi je ja ie iči adai a jei a U eje aeije ea iči ča ih ai jeijači je deđe aij bi e aaLED a aeeje ae e e g ia iii aa aMgć bi e a dijeje a dba fig iaja ei eea eja da a rijep de, lijep de, večer i Mgć jeecje de g i ć gć jee iaa aa a daa jeda i b e ea Bežična satelitska vremenska stanica WD 4005 Saei a jaje Oznaka: WD 4005 L aabe aai a a a a ica VDC iiaa ee a g ad ae Mig baeija i a čie fei aih ee ga Ve eb Ma bje a e a g aa deđeida i Fre encija a: MHz Opsk ba jedeća ida ae čeia e aj e a e ic baeija e ea eU bi aciji ae i a čie eb Di eije daje ea ia e e e hig e a jei aj ee ea ee Mje ibi eea e a ad aećih ee ih iia edC i i Di e ijeba a a Kat. br. kom. KM ica Oba 672410 ­ 96 Meteorološka stanica Netatmo NWS01 za Apple iPhone/iPad/iPod i Android uređaje V a a a e e a a ba e a i a a a i ad aj CO Oznaka: NE1001ZZ P ije ig a a e e e a ice WLAN Be ič je e je a je a i d d di e ije ba a a ica U a ji d Va j i d USB ada e a aja ja USB abe i ba e ije S e a d dB d dB Mjern d čje CO d d Te i a g Si h i a cija rač a la :Da V a V rem en ke a ice a ifi acija A e iPh e iPad iP d A d id e e a a ica Mje i bi a j a e e a a d C d C Mje i bi a a a a d d mbar Do met (maks. e j F e e cija a MH Ma b j e a O ba a a ica Na ajač j ba a e Mic ba e ija i e a Na ajač j di e ije e hig e F cija e e e a ice e e a a a a a a b rin e jer i eg em er a e a e d C d C Kat. br. kom. KM 615765 -Internetska vremenska stanica WH2600 d C Mje e a i d a ica Na ajač e Mic a či e d je a j d a a Kat. br. kom. KM 1267654 -Oznaka: WH2600 Te Aa aee eda e i i Se aje d aBje aa B jčai aa bjiZee ia Di e ije ba a aica Di e ije e ajea Di eije e hig e Dda e ehiče i f acije Se a aDe a F cija e Rad ida U eđaj a Pdaci ca Kaci jed iI ee i e ea aU a je ej e e aice jeeje je a aMa ii jča U aja ja aga O jećaj ea ehada jea Za bji Da Va jae ea aVa ja agaUV daci Kći eC a Mje d čjeb ie je a h Mje d čje adai a Mje d čje a a d hPa Mje d a je e e e d Mje d čje a je a d aa čje C i d Mje dčje aje e ea e d čje aj O ba a jO ba a baeija i Mig a Pediđaje a 97 Davis Instruments bežična vremenska stanica Vantage Vue Oznaka: DAV-6250EU eica Na aicije gć ia ea a fe WeaheLi ija e a U aje ie d Cide Di eijeba aaica ajee ea e d C e e e aia e ea eijea Vje ja a ih je a i i Vje ja Saada iad h aih jero vaS abrina Ide ajee ea e d d hIde aj eee CVa j ie d C aed CVaj ieDea e j d CBje aa F cija ee e aice B jčai aa bjiZee ia Di e U a ja e ea aVaj ae e Bežična vremenska stanica Square Plus Gafiči ia eai g ii a Oznaka: 35.1121.IT i i Di e ijeba a a a e Mic baeija ica Mjeeje i a čie eb Mje i aje a i d Ie bi eea ea e a jeeja Re cija d C Di eije e C Ma bje a Mje i hig e bi ajea id Det a Mjern i eg, O ba a aica Bab aj ae ea a d C baeije i a čie eb Kat. br. kom. KM Fre encija a: MHz Opsk ba 672755 ­ 98 Vremenska stanica sa termometrom i higrometom Renkforce radijska vremenska stanica Oznaka:KN-WS400N Oa beič a ee a aica a je ačeideajeif acije d aaa Va j i a ji a- e ee aej ea ja e ea e age i i Ve e a g a P aaejide agd iF cija a aja ča ča aa a dgdeaa a Mjeečea bač i i Seda jeia a i faa ada aO ege ea e a o u u ee a e C C adbje i aica aj ajediica U aja a edi Oeg a eb age a e Te Kat. br. kom. KM ea aa e aga aRF 8104140 ­Vije eda jeecaa Oznaka:KN-WS100N i i Kaa ei ieSa baeija AAA i j Va Hig ea Te ea aAa Di e ijega e aice F cija dg de P adi ije O eg e ea Hig ea Maeija a ia Bja e add C ia U eba aćeje eea Kat. br. kom. KM Ti aja ee aaica Ti 8104130 ­ Bežična vremenska stanica Techno Line WS 9040 IT Oznaka: WS 9040 iji a ee i Pia eea db i eaa ee ai e e ih daaa daba a dee ja jčiaje e e ih i jeečeihfaa Pi a a gaa aa aa aa jed jih ai Pg ae ba Pa d iia jeji ia b a Pia eai g Me ia je a i LCD a de i Pia aja e ibaeija M g ća aii id a aa i i U ad C ad C aa d aa d Mii °C, Mje nii Beič afe e cija a ja e ea Vaj ae ea U aja a Va ja a a čia je nteal MH Ma bj e a Di Se Ma d e Na jaa icaMig baeije i a čii d je Naajaje e a Mig baeije i a čii d je Di Ba a aica Kat. br. kom. KM 672729 - 99 100 Sigurnost uća i vrt Mini alarmni sistem sa daljinskim upravljanjem 2x 105 dB Detektor loma stakla sa LED 120 dB KH-security Oznaka: SC09 Aa ajedi ica AAbaeije i a Jed a aida aa j Daji i a jač LR baeija eb ć Jed a de j Kaa ei ie j daji i eje agađei gb Uga a jač Jači a a dB deecije i U jčeje D e i i jčeje e eidača Pda o u u K ć iaa dB daji i a jačbaeije jčee Kat. br. kom. KM Zidid ač U a a ieje 1070346 ­ Simulator televizora TV03 sygonix Od ača aie Oznaka: TV03 i i LED a bijea Od aća je K e eSi a ee a aai cea e ada eei a Radi a deaj e e ijejai Saga ca W V Teia g Jači a je a i a U i Si a ada eei a Na aja je j deaj Ada e U aa ieje ab Dbia Viia Kat. br. kom. KM Šii a Kaeg ija 1406724 ­ P aja e a Oznaka: 100161 i i Kaeg ija Aa a ei aa K e eJa jač U i Ja jač a aa AAA a aaP eb SaLED BaeijeU aa ieje Na aja je j P g abaeije Kat. br. kom. KM Jačia ee b e dB 1486576 - Prozorska ručka sa alarmom i bravom Abus Oig aje ei aa Oznaka: 30.1041 i i K ee ii ga Mage id ač aa ih ieaP a ča a Vijci a ič će je aa Na aja je LOV Baeij i i Di a g Radi a b j VDC ajčaajei ijci a ič ćejeM Ti iiaa ih ieaAa a M aai e Jačiaaa a dB iaaajći e U aa i U i e je P i a j č AAAbaeije Kat. br. kom. KM Pč ćeje a age id ač Pd 754192 - 101 Dojavljivač nestanka struje Javljač nivoa vode hja jadaje e aa ja Oznaka: SAM 1000 Oznaka: BAWM5 U čaj e a a je biće e d ah i f i a i a ič i a i a ič i U e e d a a i a aci e g ađe e a ba e ije eđajćeda aiaa jači e dca dBA dB Pg ia VDi e ije e ije eiica đa eiica bja bae a OV Bja id e aaj ači ječaa bij ij U i Ja jač ia de B iadjeceDa Pi jč a e če d a j ći ba eija d VU ea aje ća dBA ii a kom. KM i i F cija Ja jač Kat. br. kom. KM -ia de Zči iia a 640365 - 102 Smartwares Komplet bežičnog sistema nadzora, digitalna kamera Smartwares CS89T 4-kanalni zaslon Digia aaea a c i i addi Siee g a đe aii a ae ae eef Či dđed ea ie ebije e a ic SD aic a Digi ibe ič i ig a Vid ji ćdDed a e be eea Oznaka: CS89T i i B jaaa D e a ej · Fe ecija GH Hi ai ge da ja · IR a a Mje ebeVa j a eba Nači i ajaO ia je ea Ti e a ig a eh gija CMOS Veiči ae a Ve i ai geda ja V aad ih a ea aeg iacija Beič i ad i e Žai ad ji a LOV a Beiča a ea LCDM i adae Ehe e aba Se a ič čejeU aa ieje Kat. br. kom. KM 1218953 - Renkforce 2,4 GHz digitalna bežična kamera 818359 Bežični set za nadzor Scout 1100 Motorola 10B8056 i a jači e a Sig aiacija i i aj a baeije P jia a baeija A di ide i a Ka ea eda e a eće agijei ia Mgćajeiid a aa U i Beiči e a ad Sc M a B Digia i ide ad ai ije Kat. br. kom. KM 1340544 ­ c a bji Oznaka: 30.1041 i i De a e j Fe ecija GH IRdda je Da Mje ebeVa j a eba Tei a g Vaad ih a ea aeg iacija Beič i ad i e Nači ije a Digi ai a Kdia i ije ig aa a ie ig Ec d OPiči 103 4-kanalni upravljački komplet, H.264, razlučivosti (TVL): 420 TVL Oznaka: 754541 S Ve iči a e a V a ad ih a e a a eg i acija Nad i e Ža i a d ji a LOV B e eg e e aiijeda ide ad Si ab iiada ei e aae i ci Vie e ae čii gdjed đe ji e aba a eaii H digia ide de Jed eie ee eei a ie jeeć f ciji a H eija I egia a . e aa ja ea Pdeii da iaje aja je ei e e i a Iegia ada adje i Pi jča a j Za a ia a djejee ie B ia . aa iad ia i i ATT LOV SIGNAL STANDARD A a g i B j aaa d bin a: ii a ii a U aja Re Ti e a Di eija i da Dimenzija izvo da, Di eija i da Mje ebe Ojeji a je IR cija TVL Tei a g ig a eh gija CCD U i Digia ec de a ee bji ebi aba a ide ig ai aaja je j D iajeca Pi jči aba M a i aeija Mi Daji i ajač U aa i eje 754541 ­ 4-kanalni nadzorni komplet sa kamerama Elro DVR74S, srebrne boje, rezolucija: 420 P a i i a dje je a i a Oznaka: DVR74S IR Re cija a i jica Ti e a ig a eh gija CMOS Ve iči a e a Ve i a i ga g eda ja V a ad ih a e a a eg i acija Vide ad i i e Ža i a d i a LOV S i a je b a i jed a ad a a V ije e i da a a i fi S i a je e a ea e e č A a i i e a a ja e a A a i i e a a a je ja idea Za i a ć i e USB i a a PC a e g ed i i bec USB a ja je ć i a LAN e i i j ča j či PC f a e U j či da ji i a jač i i j ča a j IP a a fe i ije K ći e a a j a e N ć i ad d da je i ATT LOV SIGNAL STANDARD A a g i B j a a a H i a i ga g eda ja IC a a Mje ebe Va j a eba O je ji a je be IC O je ji a je i ada e E e e aba Se a ič če je U a a i e je Kat. br. kom. KM 754288 -104 LAN, WLAN mrežna kamera NC200 TP-LINK 640 x 480 Lažna kamera sa solarnim modulom i IC svjetlom O i a a be ič a a i a a ije d Oznaka: NC200 Di e ija i da d bi a Di e ija oi oda, i si na Di e ija i da i i a H i a i g eda ja K a ibi a a i acija a Da Mje ebe U a ja Nači ije a LAN WLAN Re cija a i e a Te i a Ti e a ig a eh gija CMOS Ve iči a e a V a a e e K a a a e a V a ad ih a e a a eg i acija IP a e a WLAN I g eda a a a a e a Oznaka: 1369246 i i a Di e ija i da i i a Ma e ija ći a P a i a Od eđe e ačaj e ad ih a e a U a e če Sa IC č Sa e e a LED i di a Te in a g V a ad ih a e a a eg i acija I i acija a e e Lažn a kamera sa larn im d S a da d IEEE b IEEE g IEEE Ža i a d ji a LOV LAN WLAN e a a e a NC TP LINK i e a Kat. br. kom. KM 1347102 -Kat. br. kom. KM 1369246 - Sef u obliku knjige Basetech 1486098 Elektronički trezor 20 Saba ajč Kći edčeič gi a Oznaka: 1486098 Oznaka: Typ 20 i i Maeija Had a ja ičei ABS B ač a jeda g cje i Kaeg ija K jiga e i i Debji a je e Di e ijeŠ V DO a a e Ti baebaa ći a Debji a je e Aieei a ga jč Šii a Vii a aa Oaaa O aa NeBjaA aci aDbi a U aje V U a jedi e ije VejeeŠiia Viia ŠVD Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM 1486098 -755004 ­ Dunina: Teži na: gBr oj 105 Prijenosni uređaj za provjeru novca sa svjetiljkom Kaseta za novac 15 cm U jde jeij Oznaka: 751778 P jea ča ica edi ih a ica a ih a ica id e di gijeaU ajbiča acije BLBT Ugađe ade a jeija i je o u u U eđaj a d čjedje aja je čaica K i iče e i i Di e ije a LED a a WUVcije ŠVD Pg i a VDC ig baeije Kat. br. kom. KM i eb ačii Ti aje 751778 - Sig a haa Kaea a ac jae e a jčaa i gaa ai aič aca G jiid č ečeič e ciid a Pedja ča e e eje ia ig a je ji di če Č g če a aa ha i jei a jee d abaa a a jča iK ei ci a a Oznaka: 18280 ac i i Di e ije ŠVD Bja Seb aU a jedi eije ŠVD Bj adica ča ica a O a a Ne B jadica a a ice Kat. br. kom. KM 777003 ­ 106 Javljač prolaska sa fotosenzorom ABUS lanac za vrata sa karikom za kvaku Saf e i eeaga će Peb jed a a ieje Oznaka: 314 Oznaka: ABTS21540 i i Medijeb j B jaBijea Di e ije D Š V Pg ia a F e eea VDC ig baeije ii e ga će Za bi ieje e g ijča ije bi i Uičica ai je j eP ja je AGa ća De Tajaje jeja Sa e e aeaai d i i Kaeg ijaLa ac a jae a dBA aaja aaai g aje Ide aaaai i e o u u Jajač a a Kat. br. kom. KM a aaaaa a eJed Kat. br. kom. KM U ea aje 620094 -a aib a aa 1094941 ­ Špijunka, širok vidni ugao od 155°, hrom Digitalna špijunka za vrata ABUS ABTS01644 Zaje ad Oznaka: 750163 Oa eaa ij a ai idi g a d Ta ibjegaae i g a i e egedeače i i Die ijeOD a Pje eb g ai i Kat. br. kom. KM 750163 ­ Paičaajeaaič j ij i i Re cija Pie Vije e ajajabaeija ca a iacija Ti baeije AAA a a e i ci Vije e eacije a a Se B ja Sebe a c a Vii a D i a Širin a Za c c H i aigagedaja Oznaka: ABTS01644 Kaeg ija Digia a ij a a aa aTFTa P je a Debji a ia aa a c Debjia ia aa i c Tei a Kat. br. kom. KM 1284223 ­ 107 108 Lanterna za kampiranje XS LED Mag-LiteR Mini 2 AAA Oznaka: 16664-101-111 a D ije jači e je je ja i ači ada a ed e egije LEDdida d ab j ag je a Veiaee ge a či i Ojejeje ° d Kat. br. kom. KM 868723 ­ LED di da Ua a a aga aiii b a jeija aa ia je a aič čic jai ee ii a aa ajeaje Trajan je svijetljen ja: h Baeije ig baeije a čie aeb Ai e eia gPg ia VNe ii a i da Maeija Pa ia Ne iia i da Pdc ede h Bj LED a BjaC eb aSje i e Ti aje g ijea LEDdi d. d Ši i na aje i Oznaka: M3A016 MagLie igi ai SAD a Peci iađe ći edid ji g a iija ji e ii aiad ai a eidač aa či eći a aiad aja ćO ea e aje a ijaica c bijeja ae MagLie jeije K j e i diajia i efe i gćj ad ječ i ia je ag je i a ibe ee i ijea d a ee je ia eci je e je Se a gje a je jeij aMag Lie jeij a a fe i ace USAD je eć aa a dada e a a a ga cei icij Sa igi a a jeij a MagLie i a a i gae je ije i i Ti baeije Mic AAA BjaC a Šiia a je i Ti a je gijeaI je ai i jeje Pg ia VVd Ne Taja je ijejeja h Ai e ei a gNe dia i da Baeije i j Maeija A i ij o u u Uj i baeije Za je a ijaica c K ča Kat. br. kom. KM 853266 - Halogeni ručni reflektor sa akumulatorom a Pia a Ee ičieg a a id g Za iće d aja i i T aja je be ig ia ja a h hDi e ijeD Š Ai gPg ia VDC Bae ije A I i ja ha ge je Rb a i da či ha gei efe aaa ae i e iieBi bd ije e aa ia j ii a aj i i ijei čiefe aa a ije aia je O ia a ji e ahjea d aaje gćaa ad je a a jaj d ai a Pdei f iaje F cija je a di ee ajačie je i a jači a je i jačie je i Pi a punje njaa baeija aai d g a jeja Sa i jč ič ic a aj ia je ja jeje a a a je ja ije je ja ig iaje V e eia VH aa i ge d V Ah S aga B ja C a D i a Ti g tijela: Halo gen i izvo vjetla a je i V d Ne o u u S jeij a aa e Uiač a aaja je Oznaka: PL-838B W a je Širin a Re e V Kat. br. kom. KM 868341 - 109 Akcijska kamera Denver ACK-8060W 19644020 4K, WLAN K e cija Kat. br. kom. KM 1526351 -SaDe eACK W ee iai ai jea i i idiii e a ai ai ijaeji a Oa aci a a ea i a Kii čjee aei i b je ddaaa i i BjaC ia Dijag aa a a iči a Di e ija i da dbi a Di e ija i da ii a Di e ija Oznaka: 19644020 i da iia G ća de Da Iai ijča ač a ie dija ic SD Mi iHDMI Ka acie e ij eaice ic SD Re cija h a e GB Od eđe e ačaj e a de a K W i Fi O ba j Li I a a O ič a ide e cija i P d a e e a MPi Teia gTi a dea aeg iacija Acij a a ea Ua i ač aa iedija Mic USBV ae aCMOS o u u Acij aaea De eACK W KWLAN Akcijska kamera HDR-A200VR Sony Full-HD, NFC O a a dace Oznaka: WD 4005 i i B jaBijea Di e ija i da dbi a ide e ucija pi Di eija i da iia i i Teia g Di eija i da iia V a a dea aeg iacija e e a Acij aa ea F HD NFC O a a dace Kat. br. kom. KM Za iće d aie WiFi O iča 1339401 ­ 110 Pseća ogrlica sa LED svjetlom Tractive Bluetooth uređaj za pohranu GPS-podataka Qstarz Uiea efe iajća aa Me iaje e e icije Oznaka: TRALCOS Oznaka: 2027 je d aje dijebjei i Ogicai aLED jeeć a eičie cije jd ii ja ijei . e Dečaaf ece a aii jbji giceKd jče g ačia f ece a aača a jejeja idji i i e i i Kaeg ija GPSL g Načii jejeja aj a e eaa ge Pi jča USBB e h eejeib eeeje Nači eeejaii a jejeje P eb G e b aja Na a o u u BTQ XT Maeija aj I ae gć biaii eđ i ai ja je j Lii j abaeija A baeija A jač Sf ae Djia deia jacije jejeja aj jejeje gađe a Vije e aja jaa a a eta je Ka a aa iš t a eeejeib eeeje a h Bja c a Vii a eje iejeia Zahajjći ie j efe iajćj Kat. br. kom. KM Šii a Dbia Kat. br. kom. KM acii a aaji ig 1414085 -Teia g 373073 ­ LED Garmin Ručni GPS GPSMAP 64 S Kat. br. kom. KM 1168653 ­ baeije aii g ć aei eef a eei eb i eh gije i i Fiič e A eaI egiaa Vd Di e ije g abaeija a eia ja a aće je ea S a N ifica aa ei ie Da c Tei a Ea Oznaka: 010-01199-10 c dijag aa c a feci eTFT b ji e cije iea GPS aa ei ie k GPS GLONASS ije i a Tač e Tag A a iTacL g a ačaa je aa i ajeiije ea ja R e Dda i f aeDEMba aaa D da e cije Ge cache d C a c a ibe F a igacija D da e ecifi acijeLi eT ac i g da ćGa iC ec Mbiea i acije Pd a iee e ije ca a a GARMIN Tic e ječab ia ca aia eđei ač a a eDa GB ii aSD ai a gaf e i de Te abia ije ei a ai aa a ab ia i aj e aje ie 111 Sklopivi ašov sa drškom USB upaljač, punjenje: 1-1, 5 h, plava LED, srebrni Č a ea ai edba Oznaka: 31034 Di eije je ca c i i Sad aj je cica Maeija Mea ae cia Kat. br. kom. KM 857401 ­ Sig a haa Oznaka: a PaaLED a jej a ijei ii je jai g BjaSebea Dbia A a i jčia je a Viia Šii a Kae Za ia d e jaa ja g ijaUajač PajejePie Mae i i Vije e jejaca ija Liei ci G i S ja h I egia aa iij j a Teia g baeija Ah Mgć eg a Kat. br. kom. KM cije eičie a eaNe Sad aj 1007521 - Digitalni mjerač visine 05486 EA 3050 Techno Line D gia af cija aa Oznaka: 05486 i i Ra jee ja d C Obi aa Ba ee hPa Bja a d aaji gafiče Vii a D ia Te ea aT eacija C i Šii a Kaeg ija jeeje C Cd g dčje C iie Ta aa d ba K a T ea cija C Mje Naajaje j CR dg aa eje iieP ia ad baeija jčee . ea cija T ea cija . Kat. br. kom. KM ećaa aa ad eiie 1431322 - 112 Višefunkcionalni alat 19877 Coast LED130 U jj ajeičii d ejaa aj LED a gi a a Sa d i a a j e e i i je a ada aj ah a j j ći g ađe aaa aje i ai a jed a ijiLED jeija e i ija ia ii aa je aide Ki a adać i LED je je a d ih je ije a aač ie eač ice Oznaka: 19877 K a ii a i dijač LED jeija aa eade e Kije aa g Db ei ci K aa i aga U i LED D g a ebaeije i i Na aja jee e gij CR iij ad g a abaeija jče a i Tei a g BjaC a ia Kaeg ija M iaa Maeija i čei Maeija aa e i iei jača t aa ic D ia ječia D ia je aj D ia ada je e Deeper pametni sonarni prijenosni tragač riba Oznaka: 005-1001010 Mi a gdje e ibe ij Sa aj e i i e g a e g e ef a Dee e agač iba je i ije i be ič i a je e ji je a i bi a a i e d iOS i A d id eđaja eb a ije a i a je icijeibadbie e ea e de aa ei ia aij g ga e u a Dee e i agače iba jeg baca e e e Pb jaje je ibič i d i ai ćeejeea ijeeii Vi eci e a e i e a deaji eg ed daii g aSeiaje je ad jihd gi j eći aiba ja a iba, i stećii ati i agačiiba e g dći e u u eh gij Dee eS a i i r Dee e agač ibajed j či i e u u Deee agačiba ei a g daf ci ia a e dbi aad Se ie ea e e aj bi jeaje da e d i d ie dejed jee e ea i de ajijeia id ih aih adici a Kat. br. kom. KM a i ai iai da a e a a ih aa 1345708 - 113 National Geographic džepni dvogled 10 x 25 mm Bushnell dvogled Powerview 10 x 32 Rb ai aiča Sig a haa Oznaka: 9025000 Oznaka: 131032 Aaia de id ged iač gi Ne ii a i da a i a BK a ič gdiaj aP aje a Ne ii a i da Ai i e P eia e ia BK i id a eha ia e ei a gUjče d Di e ije i dad ia Meaad aaig d aje Se di je dea aje ab i eci gćaaj db e dcij ie a Dae Tbica Za ii Ia či a je i bja a Oi ci I edba ia I eia Maeija ea cij Pefe i ai i jed ača a jadi ija d gedi ai a Pdeaa jedi ija Pe U i D ged aa a eje i eBK Obje i O ieg ia e ae a be ig ia i a a be je Tei a gTi ie aeg ia F a Za ieaice Kica a je eačaee aič bic eačaePijča a ai Ka cija Dae Udaje jeica čičejeU aa ieje i i Fa ećaja ie ag ia aa a a Za iće i i Bi Bja Vid je a daje Vid je Obje i d aja CaDi eija i da iia i O Ne dia i da Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM Di e ija i da ii a 861027 -491677 - Dvogled Bresser Optik Spezial-Astro 20 x 80 mm, crni S a a i e a d g ed Oznaka: 1552081 ij a jači a je a Tač a b i i e Fa a a a D g ed F a U a Vi e j a Ba i a Lj biča i i e j i e a I jed ača a je di ije O a i a e je e a ča e G e e j e a či Za i a d icaj će de Ve i i ija a de a a je je je g će i a ica a Na j a a i R b a ći e U eča je Obje i O B ja c a Te i a g P e a i i e j i e a j biča i Vi i a D i a Ši i a Ka eg ija D g ed Ti P Ma e ija P i e BaK I edba D g ed Vid je a da je i d i i Ge e Kat. br. kom. KM 1301346 -114 Spektiv Bushnell Sentry, 789332, 12-36 x 50, Porrova prizma,ultra, 46-21 m/1.000 m d a Oznaka: 789332 Ma e ija i e BaK Obje i O Te i a g Ti i e a eg i acija S e i Uda je je ica Vid je a da je i Vid je a da je i i Vid je a da je i a d Za e i e a a e i ada e a d j je a Se S e i je a i di ji e a i a je a a be jega e jed a e e Zah a j j ći i e j i e a i a a a je ć jega je i i ad j i e ci a d e ce aga a a a ad Zah a j j ći j j d i i g i a j b i ga a i a d g g di je i e je P i a i e i Vi e j i e a i d i R b a i a a i a je i ad e g e a b ga Me a i i a i a d a a e a je S e i S i a i K fe d de b ge F a U a a i e je Tač a b i i e B ja Ta e e a Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a I a a eča Kat. br. kom. KM 491690 -Zoom-Spektiv 20 -60 x 60 Spotty Monokular 8 x 21 monokular 8x21mm 122 m/1000 m Ki deaaje ećaja d a Oznaka: 8820100 Oznaka: 323443 Z Se iS je a i eđaj a aa icai i de SaS gća ia a a a Pdeaaje ećaja e a ajaO e ejea ia ač. ai aad d aP i ja iaei aia i aEg ibi ag i Rb a bica ii ei d ja ae če je Za aai d iei aie ca ji ei ačiČ a d i i Ai e eia ag eaaia R ia je a i i BjaC aDi e ije daje ig Bja C a Ne ii a i Mea i i aa a č Di eije i dad ia da Vid je U i M aFa a eaje I a aeča I edba Na ica a eje Kica a Ne dia i da o u u Se i Saa ia I eia Obje iO Ne iia ida čičejeU aa ieje Kaa aai d aie Tei a gTi ie ae° Obje iO Fa Kat. br. kom. KM i acija M a Uda je je Kat. br. kom. KM ećaja d ica Vid je a 860060 -323443 - 115 Teleskop sa lećom 90/1250 GoTo National Geographic NG Automatik Maksutov-Cassegrain G T ač a a ja je a aga a a e je bje a a a eb Oznaka: 9062100 A a i- e e M a a Če ič i a i Ke e a a K K LED agač a CR d g a ba e ij I eg i a i a Mje eče fi e G T ha db A i f a e Ka e ije da Me ijs e ba e ije CR U e a i e je P eba a Ma Ca e g ai i a a i a i e i či i a i e e e i a g eda a R č i ač a S a T ac e a ba da a a d bje a a M a a jed č a a im a U va j vin i jeda Vi a i e i LED agač I eg i a i a S a i a de i i ga a a Jed a a a a i i e je ah a j j ći a a a ja j D ač a ač a a ja je i a e Ži a da je S či O Na aja je j Mig ba e ije i eb či e CR d g a e ba e ije j če e i P e a i Vi e j i e a i P je D i a U eća je d Ka eg ija Te e a či i a Ma e ija A i i a i a Ti Ka ad i ch Fi je a je e e ič Ti a e Ma Ca eg ai O a U eća je a U eća je i Kat. br. kom. KM 1299718 -Refrakcijski teleskop LUNAR 60/700 AZ Optik Teleskop sa sočivom Arcturus 60/700 4511600 Daljinomjer National Geographic 9033000, 4 x 21, 142 m/1.000 m G i a b ći e Oznaka: 9033000 Uga id g ja fa eća ja Ka eg ija Mje ač da je i I a e i e Ra a čij Vid je a da je i K a a a e a D e a D e i Ba e ije V b ba e ija j če a d a Mje ač da je i i a a i a ć d ič e a e ja je e d ji a a j d eg a da je bje a ji e a a i i i a da je i d d Ra iči i de a a ji a e e i i je e je i e e e a a Ki a i i ag a Zb g jih a i di e ija i e i e aj je ač da je i je idea a a i ac i e ja a ig a j g fa a adi i a i i d gi d a i i a P de e je i e a a Ni a a id g ja P dič a a d i a a e a G i a b ći e Vi e j i e a Da ji je F a a a a e je Ba e ija U a a i e je Obje i O B ja C a Te i a g P e a i i e j i Vi i a D i a Ši i a D e d Kat. br. kom. KM 556188 -Uređaj za noćno gledanje National Geographic 3 x 25 DNV A a i j či a je Oznaka: 9075000 O aj eđaj a ć je je je a i eća je d i je e jed a i a je i b cij Zah a j j ći de i i eg i a i f ac e je je j g će je i e je i a M e e i i i i i d e je a i a e e d ci a i d a i je i a je je ja Re cija i e a V ije e i e ja be je je ja h Ne d i a i da Obje i O Ne i i a i da A i e e i a g Ne i i a i da IC d da je Da Ba e ije ig ba e ije j Ma da je a a ja Fa eća ja U eđaj a ć a a je T bica Ba e ije Kat. br. kom. KM 408949 -Uređaj za noćno promatranje sa držačem za glavu P a de e je je e i a a j a K i e e a i bje i i b j a ih f e e cija i a ih ačaj i A eđaj ič i e a a e i ci j i e e ga i i i a ć i i i M e e ga č i i a a a ič e čah e e ga i i i a ć e a ča e Ne i i a i da P de a a je a a d Ne i i a i da Mi i a a da je a f i a je Ba e ije CR A j Vid je Ne d i a i da Fa eća ja A i e e i a g Obje i O Ma da je a a ja Uga g eda ja Ge e a cija Re cija TVL IR d da je Da Kat. br. kom. KM 671598 -Oznaka: 18-24025 117 Kamera za divljač 2 -4 MP, 15 LED LED di da a ć g eda je ć g eda je A a i i f ac e i fi a PIR e a je i e a a CMOS e d c a Na je i a e e a a je ja i a a j ici g ć da a i je eče e fa e LCD a D g i i ije ba e ije d je eci Na j a a i Sig i d ač b a e Ba e ije i SD a ice a či e a eb Kat. br. kom. KM 491740 -Brz i kidač i d go vrijeme rada ba terije d e jeeci Ka e ejed a jei a egai eai LED dida a ć gedajeIdea a a aje ha iicaii ćica a ice e ji agad ih ad iih aad a icaid i i Žai ad jia B i a ida ja Odabei a a či ie ii MP Bia ij. a ičica f Be daf O ba j Mig baeija i ačie d je Teia g Di e ija i da dbi a G ća deDa Pi j čciUSB Oznaka: 119234 Di eija i da iia Ph aa e SD aica d GB O iča ide e cija i Di e ija i da iia o u u Ka ea adi jač Pja a ejeU e a Odabeia a či ie ii MPVie i d iaja ie idaj A a jejaajei a eabije g LEDdida a Prijenosna dodatna baterija Powerbank Goal Zero Yeti 400 230V solarni generator olovno-koprenast S a a a i e a i je Oznaka: 23000 a a O e a i Te i a g V a ba e ije a eg i acija P e ba e e a ba e ija P ije a d da a ba e ija P e ba G a Ze Ye i V a i ge e a e a AGM Ah P g a d P a E e gie a e i e i acije Ye i di ab e e gij a i ič ih g ć i S e i jed je da i e adi eđaji a ji e e e USB V ači a i i eđaji a ji e a ajaj e e ič ice e e e a a ja i ć Ye i Idea a a je ja a je a a i i da g i eđaje j ćici U bi aciji a G a Ze a i a e e a e ne ge a stanica se snabdije ati e i ih a ji e e gij B ja Si eb a B j anal a/utor a za punje nje Di me nzija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a I a i USB S ecifič i iđača E ič ica A bi a ič ica Ka aci e Ah Ah Ah P g i a V H e i e g ada e a S ja a je je a A Teh gija ba e ija i a Kat. br. kom. KM 1359739 -118 Paket uređaj za traženje metala ACE 250 a iči ih ači a e a i a ja Oznaka: 99 269 ije P i j ča a a ice d Ve i i LCD a Mi ce a ja je I a a č i a ja i i či i F cija jed g i i a i e O e T ch f cij ih i i M g ć a a ja ja a dije a a c d i e P de i a b j ica a P g a i e a i a ja e e a a i a i de a a je ije i ed e i a ice ci a je De e e d i je h i di aj i i a a je eđaj a a a e g ca a b ag i ih ah je a S g b j i eh ič i eb i a je jed j a ije i de e i g cje g a eda Jed a a je a b i d e i a d a e a i a je D i a d c F e e cija H S de O c Te i a g Ba e ije ig ba e ije i e e D bi a e a i a ja a c De e S da PRO f a ce d c S a ice T bica a e je ig ba e ije U e a a je G afič a ide ifi acija bje a i ča i a i ač aja d i eg e a a M g ć de a a ja a iči ih e e i či i i Ti a Acce Rejec P ih a i Odbaci Ti a a eg a ci a je i i P i a d bi e a a ice Ra i a je a e e a O je ji i d bi a de i i e e i R č de i di i i a A a i fi a i jed ača a ja a P i a a a ba e Kat. br. kom. KM 840966 -Set za traganje zlatom Garrett Gold Pan Kit Deluxe Petrolejska svjetiljka snažnog svjetla P da ai iaje a eg ći a Idea a ba ii ea Oznaka: 13274 Oznaka: 18-24025 Ga e je i aa da a iiača a ih jeaiaGa e Oaje c i ae ej a je i ia je aa a Gai Ta de ea bia ii a a idi ija a de ai jeje jeide dbjeji a a daga je T je a gagača abag ia aaaa ba iiea Ka jedi a ae ia a da ai iaje o u u c f ci aide acij ibje aa i i T aja je ije je ja a g aeijaa a S eS ice da c Gd d ii d aabae jeija h Saga W Ne ii a i eg ći agdje eig dae Ta da c Bac ace e čea i i iaad i g da B ja Legia čei a a aiai a i adiSeGa P da Si a aifiacij G d jajaje ai age a čiS e i P d dija ea Ti i e de ai ia je a g G eb ca Gdf db ce Pi d jedeie e ejad ja je i đača Ai e aeijaa aga e id jie cee Kjiga H FidG d d a ajajeg eja d ai Sje eia g Maeijačei e če eeebje ja aadba a Cha eGa e iR Laga ege i a agaje deiaii i . d a a Ši ijee e Bch DVD GdPa igi Ea WP ć aiče če a o u u S jeij a de e ia e dCha eGa ege i eje jeija e jed a e R Laga ide e ehijadad giZ Kat. br. kom. KM ič iI a jčje aei Kat. br. kom. KM 861160 -ac 462109 - 119 Svjetleći štapić ''Knick Light'', ružičasti Neonski svjetleći štapići 100 kom. u setu 7-boja T aja je je je jaca h Oznaka: P-150x15pnk Sje eća e acija a abaa a b iadi ea a čaj de ia ia jidJed a i ai ja je a j i eabijaj jedaii ie a aeaaje e a j ji bađae egij ja e e aa je Presa za pljeskavice za roštiljanje 8564 Za a jejeb gea Oznaka: 8564 i i B ja A i ija i a Di e ija i da i i a Di e ije Te i a g V a hij iha aaa aeg ia cija Ueđaj a a je jeb gea i i Bja jbiča a D i a c V ije e ije je ja ca h U i S je eći a j biča i Kat. br. kom. KM 591413 - o u u Pea a je a ice a ija je e Ga e a iij ia Kat. br. kom. KM 1359995 ­ ada e Saijaje i eeje aće ee a je c efe aai jeće aiU biaciji a ađe i ci aia jeai a ice aeij Jed ii ad j ii e Kovea kamp grijač KH-0710 Fireball I egia i ie ajač Oznaka: KH-0710 i i P jaca g h Tei a D ia Va ea a Ref e je Za i a i g Vi i a Ši i a · Ti a I eg i a i Pie a jač g ći agib Sig S abi a č a a e je ea Pi a aia a e d Za i ea e Oznaka:C-205x5-S7clr a aa ii i i Bja M iC a gPje Dia c ijeii I edba bja Vije e aja ja i e i a ji jejeja h ee ii U i je ećih a ića a egice e a a bada je a g ga ea a ge Kat. br. kom. KM 1233968 ­ a ija K a aiagaa Jed a aa ieje Vi aie ai ba U i Va ea a Pi cije a ei Baa Uaa i eje Kat. br. kom. KM 1489893 ­ 120 Amaterska ručna radio stanica Maas Elektronik AHT-28-V TEAM TS-9M CB Radio stanica Team Electronic D i ij. A a aeg acija a Oznaka: 1244 Oznaka:TEAM TS-9M i i P deia aga da ija jaVHF W WUHF W a LC a Pi iei aai WP ja je a ARa e aaa jeja a D aai ad U D ged je a. HLiI a a Saga daija ja W W W aib aaa W Ra fe e cije i i Di e ija i da AM FMTeia gV Ah Na aja jefi a a MH UKW MH a WFM ii a Dieija i da U i Mi f Ugadbe i ica V H Kaeg ija Aa dbia Fe ecija MH a ie Naaja je j Na ji e i či adi eđaj P eb MH Šiia Viia Dbia Teia g Di e ija i da ii a aba U aa ieje VOX Sca f cija R ge Bee S aga a iije FM W AM W i jča a či aice Kat. br. kom. KM Kat. br. kom. KM Kaai FM AM FM Pi jča ai f Reg a a 431438 - 373699 ­ Albrecht ručni skener AE 75 H 27075 AE75 H RF stolni skener Albrecht 27.055 AE355M Hie faje a aa Oznaka: 27075 f e e cij a ja a CB c Oznaka: 27055 P i ag đe je ač f e e cij adij ja B i a i i eđ a d i adij i ja I i b e i a je g d čja F cija e a a ja S i ič i a je ih f e e cij ih e ija EMG BOS f e e cij i ja i FRN g a i a ih f e e cija PMR g a i a ih f e e cija AIR g a i a ih f e e cija Ma i e g a i a ih f e e cija CB AM FM g a i a ih f e e cija CB FM a a e i ja g a i a ih f e e cija M g ć i a i a ja a i a e ij ih je a a f e e cije M g ć a a g g a i a ja a a a B i a e i a ja a a a a e di T a e je a a a f e e cije f e e cij a ja a CB c ja d MH P i a č g e e a P i j ča a a j i č i f e e cij a ja a Kat. br. kom. KM 930325 - i i Na aja je MH MH Mig NiMHa Pg je gć MH B j aaa deaj a đe ć bičihbaeija B jfe ecij ih jaea Kaeg ijaRči adi ee Ra e Šii a Vii a fe ecija Dbia Teia g H Ra fe e cija MH Kat. br. kom. KM 553879 - 121 PMR radijski uređaj u kompletu od 2 dijela Twintalker 9100 Long Range Tristar Twintalker 5400 D e d Oznaka: RC-6403 COBRA radio stanice dometa do 8 km Multi-Color D e d Oznaka: MT645VP Ti a a i ć a a a i Oznaka: RC-6404 a i F cija d g e i a ja F cija ad a Z č i Za j ča a je i ice U ič ica a je je a ice i f U j či a je i j či a je a i i A a bija je a S e ch O a a a jice de e a IPX LCD a a adi i je je je P i a a ja a je i U i e a i e adij ih eđaja a ič fe a b ga i ib i a či e i d e U eđaj je d e a A a i a e NiMH Ah Rad i a V H V DC Ne i i a i da D e a Ne i i a i da S aga a i ije W F e e cija MH D bi a Ka a i PMR adij a eđaja i f a a e je a a e če a e e K fe eđaja a je je ada e a a a bi a a a a e a U e a a je d a a ih a i ih a P d i R ge Bee F cija e i a ja F cija VOX g a g a ja je P de i a VOX je ji F cija ib i a ja K a di a je g a a Ti a a i ć a a a i a a a Kat. br. kom. KM 930309 -a aaa D ed VOX ha d fee f cija Sca i Wa ie Ta ie aaa Vd aIPX F cija aai ia i d Z ia caK e Ti bae a a ice ca MH a a a LCDe a Šedja ijeAA U jbaeije AANiMH eia jada B j a ia aa da aa O a a bae ije Pia aie baeije T HR D . Rge či ig a K aVOX j iajeIPX Di DŠVc F cija ajčaa ja i ida D ig aaai e AANiMH jiih U i COBRA adi a ica B ei a g jač P jiebaeije jčee bae ijaiUSB jačd ae ai d ead Mic USB abe Ne ei a g P jač aj Ue d aedije aice Baeije AA NiMH jiihbaeija i baeije jčee i Kat. br. kom. KM i i B aaa Vd Kat. br. kom. KM a DCS digi a ifi e 8103000 -e Maeija a ia Bja 8103960 ­ 122 Midland PMR/LPD radio kofer četverodijelni set G9 Profesionalni AL200.S7 Oznaka: AL200.S7 a Pi ajei aje ia LC a a ia i i Di . aaa daija ja ije a aja Aa gi Odeđee ačaje ij. ija iz dadbin a baeija Reg acijajači e a ih eđaja R ge Bee S aga Di e ija i da ii a eg eaa T aea T a a iije W Tei a g Di eija i da ii a d Rge Bee A a Ti ije g eđaja aeg ia a iije W Tei a g Fe ecija MH Ka ai Ti ije g eđaja aeg ia ed i jčiajebaeije cija PMR ča adi aica adi PMR Nači ije aA a i i Di eija i da o u u PMR gi Odeđee ačaje ije ih cijaPMR ča adi aica U aa i eje U i PMR Na ica dubina: Die nzija oi oda, eđaja VOXF cija eia ja U a ejeU aa i eje ii a Di e ija i da čeg Rge Bee Pi jča a iia Fe ecija MH Kat. br. kom. KM čie aicePi jča a i Kat. br. kom. KM Ka ai adi PMR Nači ije a 404929 -f Za ia d aja de Saga 655582 ­ 123 Quadrocopter Karma uklj. Hero 5 Black Ma i a a d e d ča Kat. br. kom. KM 1547201 -¸ e d g a o i i z a z e i a a a u U a a aOa a eaje ije aaV ea aajai aaie aič a i ajaja i i i i I edbaR F V ije e ee ja i Vije e je jabae ije iRe cija iie Re cija ide ie Sia e di Sabiiia je ie Ka ea AchGi ba Teia g Vii a D ia Širi na:411 Kategorija:Quadrocop- Kvadrokopter Q Evo 550 ACME Ai i ATT INT FLIGHT . Di e ija i da Di eija i da Di eije i da d ia I edba dea RF Pd čje ijee i e GPS \ cijaZa a a ea P jega nog a Sta osna Oznaka: QKWXX-511 e Na je a a ea ejeica o u u Qad c e Daji i a jač A baeija ejeice Ka eaG P HERO Bac Ka ea gi ba Pjač ee Ka a Gi Giff P e a ič čeje T ba aa Uaa ieje a C eDi eije je a a Najia bia Mai aa d e d ča Mai a a ii aea Mai aa je a Oznaka: ZQE550 iaI ad gdia Teia g Ti igad je dea aeg i acija K ad e U a ja je M B č ica je Z a e S e a je Kat. br. kom. KM 1378620 - Da ji i a jač Ve iči a a a c Re cija a a V ije e aja ja a ba e ije a a Te i a g A ba e ija e je ice V LiP Ah Pjač V A Gi ba Ra ea ja d a ijed aad K aibilitet a ee: HERO Bac HERO Bac Si e Teia g Gi d adi e ije Tei a g Taja jea baeije ai Tba aa di eije Kvadrokopter R6 Reely Blackster, videopilotiranje I egiaaa ea Oznaka:D6Ci . a jač D e eaa D e ije a ide ig aa Meaa V jač Ui eaid ač ae g eef aSea aafi f cija Heade d Tae ffRe f cija ii adg e Aide H d f cija i i i i e a e fe abi i acij LED je je je P G a d a a i e e a i i Di i i a Di e ija e ija i i da da i i a Di e ije i da d i a I edba de a R F O ič a ide e cija i Re cija i e i a MPi Te i a g Ti i g ad je dea aeg iacija Kad e Kat. br. kom. KM 1432384 - 124 Sportski zmaj Quickstep II 11234660 HQ raspon 1350 mm Zmaj veliki 118216 HQ PowerKites raspon 4190 mm Jačia je a Oznaka: 11234660 a Fibega U Ĺ Kaa ia. i i Di . i i a Jač. f a bf P. ageBeaf . Ti zmaja S i a jač i P a id ija ida a je a Bea U S rtski zmaj Quickstep II ad ajea HQ a g bf Ra dan za jači jea bft U puta za ategorizacija): i e je aj Ma eija Kat. br. kom. KM 1317132 ­ Jačia je a Oznaka: 118216 a E e abia ei b e i je i a eča je či i čića a če je aga a i a a je a i i Ra Viia Jačia Efe i f a bf Jačia je a Bea ie f a bf Kaeg ijaMea aRed cia a a jaje I edba ie Mde Veii a Bea e U i U aa i eje Kat. br. kom. KM jea Bea 1317141 ­ Toys Bella Luisamotorni čamac za početnike RtR B ae jefe e cije i i Vii a D ia Šiia Ka e g ija RC ib da če ie M A Ee ičiP ibj M de BeaL ia I edba dea RR Sa a db d godin a Frekvencija daš il- jaja MH Oznaka: 201119067 o u u RCča ac a a i da ji i a jač Mig ba e ija a ča ac V b ba e ija a da i jač U a a i e je Kat. br. kom. KM 284304 - Revell Offroad Karoo Monstertruck 125 Torba za hlađenje MB25 12 MobiCool plava 23 l Rashladna kutija A40 DC/AC/plin plava 38 l Li a Oznaka: 9103500793 i i Di eija i da ii a Di e ija i da ii a Di e ije i da d ia Kaaeege e či iiA Dea hadja BjaBija aa Ne Odeđe e ačaj e ija ahađe je a aci e Hlađenje a C a je em- o u u ea e Pi ci ada hadja T ba ahađe jeMB M biC e ee ića Radi a b j aa Tei a gV a ija a Kat. br. kom. KMh ađe je a eg i acija Pa 1343557 ­ Oznaka:9105303 i i BjaBija aa Di e ija i dadbi a Di e ija i da iia bjV VTei a g Di eija i da ii a V a ija ahađe je Kaaee ge e či i iA a eg i acija Had ja DNe a Ne i aacie a e Rahad a ija Od eđe e ačaj e ija ahađe je A DCAC i aa U aa Te ći i Pdeia e ea a i eje P ja ia gh Pici ada Kat. br. kom. KM hadja Ab be Rad i a 1423207 - Termoelektrična rashladna kutija E28 12V Za eia Oznaka:775711 i i Di eija i da Radi a bj V Tei a ii a Di eija i da g V a ija ahađeje ii a Di e ije i da aeg iacija Hadja Bja d ia Kaae ege e Seb aC ea Ne aacie či iiA DeaPi Kat. br. kom. KM ci ada hadja e ee ića 1086263 ­ 126 Prijenosni frižider 30 l Tristar stalak za kutiju za hlađenje srebrni, sivi Pa iča aa iaje a aiii a Pgd ia Vi Vi d ai aA eege aje i c Oaagaaahada ijaje e a g ć ida hadi ećida agije i i V e L Hadi i de ea e ied C Prijenosni frižider 24 l, crni V eca L Ve L Oznaka: KB-7532 Laga a A ahad a ija e a je a ič a a ijei a b a a ia je ii a a ia a ahad a ijaje a ai ije a g ć ida hadi ećida agijePgd i a Vi V i i V eca L Hadii de ea e ied Ce ij a Zagijaad a i Zagijaad a i a Ce ija Te ee iči Eege ia edA Na i Od jii ac P acaig ba Dačaaba Die ija c Teia g Kat. br. kom. KM 8103580 - Oznaka: KB-7526 a Ceij aTe ee iči Eege i aedA Na VOd jii acP acaig ba D ača aba Die ija c Teia g Kat. br. kom. KM 8103570 ­ Paičadač biihb a Oznaka: KB-7926 a Pdeia iia S i Ni d g i i B jaSeb a Si a Die ija i da iia Dieija i daiia Prijenosni frižider 40 l Ve L Die ije i dad ia Tei a g V a ija ahađe je aeg iacija Saa Kat. br. kom. KM 759781 - Lagaa A ahada ija a a iči ici ajeagaaa i jei a b aa iajeii a aV aaLgdai aVi V i i V e L Hadi i de ea e ied C Zagijaad a i a Ce ija Oznaka: KB-7540 Te ee ičiEege ia edA Na i Od jii poklopac Držač za kabal Integrirani č e Di e ija c Tei a g Kat. br. kom. KM 8103590 - 127 128 Dekoder za kasete Ion Tape Express Oznaka: 100367 Ta eE e gćaajed a Bluetooth muzički prijamnik verzija: 3.0, SBC 10m APTX Oznaka: 1094558 i i Beh SBC BjaC aDi e ija i da iia Di e ija i da aeg iacija B e hgabei i ii a Di e ije i da je i Ua čeje ač aa d ia D e a iedija Be h e j Ia čeje o u u ač aa i edijaPi jča Be h iči ija iRe fce Ci ch See T i Odeđee Be heija SBC APTX ačaj eY Ve e de ja APTX eh eh gija gija Pije fe e cije GH Kat. br. kom. KM Tei a gTiAV dea 1094558 ­ i i Radi a Mig baeije i a čii d je B ja eb e a c a D i a Vi i a Ši i a o u u USB aba Nje ač i a di f e a e a je EZ Ta e C e e a Za e e a e a a đe h ea aee D je e ea cije ije ie a eba aea Pije ie aiT e Adi ia a ijča a ič iij Kat. br. kom. KM S aice e 346418 - Bluetooth muzički prijamnik verzija: 3.0, SBC 10m 129 Oznaka:1217950 ATT KAT A V EXTEN DER TYPE B e h ič i ije i B e h SBC B ja C a Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a Di e ije i da d i a D e a e j I a če je ač a a i e dija P i j ča Ci ch S e e Te i a g U a i ač a a i edija B e h f e e cija a ja GH B e h g a be i ija i Re f ce B e h e ija SBC Kat. br. kom. KM 1217950 - Gramofon sa stereo zvučnicima Gramofon Pioneer PL-990/6, crne boje, 33/45 bie ee ga f RPM P a aiia Oznaka: 16984 Oznaka: MT-101BR Oaj a aiga f i ači ae čei gab aa idajei di e ij Zahaj jći i Di e ija i i egia e iaje ed jača da iia Di eija i eega i jčii abi ji CD da iia Di eije i i i Pi jčciRCAi a T e TaeA da d ia F cija USBfah g A i jča a Pecia g aPi ee i aja Ne Pg diigh · Pi jča a aiceda Naa SabeHagigR e d cij i dia je A a Re e i g Pg ia ja je AC V H U i Za ii ac aia a ja je RPMe dada e V Sčeje ač aa i edija DdaciAC DCada e d aie gađea čia CichSee Teia g a bie ee ga f Kat. br. kom. KM i i Kat. br. kom. KM RPM USB ijča a 8103050 -350664 ­ BjaC aB j eaja Gramofon MT-35 Retro Renkforce crvena Oznaka: 4186C2a MT e ga f aič dda iadi aia f cij bdi i agič diaj iači e ice a j e e gede a ebebe biad ieiga i i BjaC ea Di e ija de j bi hijiii ed MT i da ii a Di e ija ga f iae dcij i da ii a Di eije ča aia di iMP CDa ae i da dia Pg i a V H Pi jčci gai af cij i ajaie USBČiačSD a iceUa Pi jča a cije adi da ea aUSBiiSD aice Tei a g o u edije a ha Ugađe i adi u Ga fMT Re Re f cec ea a Ga f aa ai i jčiaje i b ieada i U i Daji ajaje e i e g daji g ajača UKVSV adi a e ij ih je aa aiceSV UKV Sa abdi ic i aj e Liij ii a a Kat. br. kom. KM i jčiaje aj g jačaa 1362117 ­ 130 Mediatech KARAOKE BOOMBOX BT Muse Bluetooth zvučnik 100W Slušalice bluetooth, crne FMPLL adi e ij ih a FMPLL adi e ij ih je aM iča aga W A beLEDdi a B e hV EDR aADP Beič jeaa je iie aibi i Be h eđaji a a h ea MP ae a ač aaii abea D e d MICJac giaa ič ica i i Pi j čciUSBfa h Bluetooth slušalice, crne Oznaka: M-1910T g A i jča SDčiač a ica Na aja jeUgađe a ji abaeija AC i Daji i ajač AC DC ada e o u u Be h či Jeda ičai i f Kat. br. kom. KM 8103090 ­ P de i a a a a g a Oznaka:M-268BT P de i a a a a g a a a i a d b B e h e ija V EDR V ije e e d cije i e d a i V ije e e d cije d a i V ije e je ja a a Ug ađe a Li i ba e ija S b d e e USB i j ča a je je Ug ađe a Li i ba e ije USB aba USB aba Kat. br. kom. KM 8103080 -131 B e h fi A DP AVRCP HFP HSP Oznaka: B e h fi A DP AVRCP HFP HSP B e h e ija V A i ije e a ja d h V ije e je ja h Ug ađe a i i a ba e ija Ha d F ee cija U a i USB a je je ba e ije Na aja je I eg i a a i i a ba e ija USB ab Kat. br. kom. KM 350664 - DAB+ radio NE-6208 renkforce Radio sa ručkom crna Radio Sangean ATS-405 Package Internetradio Albrecht DR 460-C Internetradio Adapter, crni F cija b đe ja i b j a e ij a je a S d a e e a b đe ja je DR C d iča dabi i a a ać b je i ada e ee i daba i bđejei eđ iee ih adi aica Oi ga ada e a WLAN adi ia e ij ih je a ai e e eadi aiceči edbi aeb i i ji ijei ai ca a i i Di e ije a aBH Kaeg ijaI e e adi I edba adi I e e iadi ada e Muse Radio sa digitalnim prikazom vremena, model LD eegije Pig iač je a S ea ig edija e UP P Pije daa a S ea igf cija Mgća e d cija ičihda ea PCa e WLAN a Na igacija a je i a Nje ač iege ifac i aj i ga iaija i e e Digia i adi DAB M i iaie ačijeic da BiH ne ae iia njadigia g DAB adijaS e aef ci a i eđaja Kat. br. kom. KM ee iii aibič 1193529 ­ PLL stereo portabl radio, M-087R, crna Oznaka: M 165 Ocija ig ia ja aa jejadi eja Na aja jeAC DCAda e Vei idi ej V H Ba e ije V AAA i j če e i Kat. br. kom. KM 8102660 - i i Radi Digia iT e MWFM Mgć e ia jad adi aica Sa S e cija D i aa Sa idi ej h Bđeje adi ii ig a Di ej LED Sadad ije aWiFi Radi T e I e e Pi jčcii a CichSee BjaC a Na aja je j Pg e e ee Naaja je j Ada e i e Šiia Viia Dbi a Teia g o u u Abech DR C ada e ai ee iadi Daji i a jač baeije j če e Či č aba V e iada e a e ij ih je aa iee iadi Ti ePg ae ea ia je eae a ači i a ja Nači ede 133 PLL adi a a je ih a ica U eđaj PLL e e adi U a A i j ča a ice Radi MW FM LED di ej Da Na aja je V D R UM ije j V H Radi M R Oznaka: M-087R Kat. br. kom. KM 8105030 - Muse BT zvučnik sa FM radiom i USB priključkom BT zvučnik sa FM radiom/CD/MP3/USB playerom FMPLL adi a a jeih aica a FMPLL adi a a je ih aica NFCF cijaa ai aja Ia a aga WBe h V EDR Re dcia i a d gi Be h aibi i eđaji a a a abeaii a hea o Ba B Ia a aga WK ajačie a ie čia De či e i i Pi jčciUSB A Oznaka: M-1280 BT i RCA Na aja je AC H o u u D daci Da ji i a jač Li e i abe Kat. br. kom. KM 1406531 - Bežični bluetooth zvučnik sa ugrađenim FM radiom, crni Bluetooth zvučnik, 6 W, crveni Had Fee a jaje Be iči e ie d cija ie a Va eg aibi g Be h eđaja biea abe ii a a Ha d Fee a jaje a Beiči e ie d cija ie aVaeg aibi gB e h eđaja bi ea abe ii a Oznaka: M-087R a Had Fee ajaje D e d S aga W Uai USB a je jebaeije A i Na a ja je I egia a jiabaeija D daci USB ab Kat. br. kom. KM 1406537 ­ Muse vodootporni zvučnik, M-320BT, bijeli Bluetooth zvučnik M-312 IPX d a a Beič ae d cija ie a aibi gB e h eđaja a je aei eef MP ae ač aii abe IPX d a Sbde eD ed LEDidia aB e h ai aje LEDidia a i ai ba e ije i i Ueđaj Be h Oznaka: M-320BT či Vd aDaIPX Be hV D e Di eije Tei a g Naajaje VAA UM R ije j o u u Vd i či M BT Veica a ačeje Kat. br. kom. KM 8105020 - Bluetooth zvučnik M-312 deco, LD Bluetooth zvučnik, 6 W, crveni Rad i d e e a a Oznaka: M 312 B e h B ja C a Di e ija i da d bi a Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a D e a e j Na aja je LOV A a i g Nači ije a B e h U a če je ač a a i edija B e h Kat. br. kom. KM 8103670 -135 Ha d f ee a ja je Oznaka: M-087R B e h B ja C a Di e ija i da d bi a Di e ija i da i i a Di e ija i da i i a D e a e j Na aja je LOV A a i g Nači ije a B e h U a če je ač a a i edija B e h Kat. br. kom. KM 8103680 -

face